Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2008

i48.2008.004.000.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 4/2008

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 4/2008

Bank Centralny

Read more
Open access no. 4/2008

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 4/2008

Konferencja "Zlot Finansowy SAP"

W ostatnich dniach lutego w Wiśle odbył się piąty Zlot Finansowy SAP, czyli spotkanie dyrektorów finansowych, głównych księgowych i controllerów reprezentujących czołowe firmy i instytucje z całej Polski. Zlot po raz kolejny cieszył się dużą popularnością. Do Wisły przyjechało 340 uczestników z blisko 130 firm.

Read more
no. 4/2008

Controlling portfela projektów

Portfel projektów grupuje projekty o podobnych cechach (podobieństwo technologiczne, geograficzne, funkcjonalne, jednakowa grupa klientów), zarządzanych wspólnie, ale mających osobne, indywidualne cele. Wyróżnikiem portfela projektów jest świadomy dobór projektów w celu zarządzania nimi jako „samoistną jednostką”. Dzięki zgrupowaniu projektów w portfel (portfolio) przedsiębiorstwo osiąga korzyści,...

Read more
no. 4/2008

Controlling produkcji ‑ rozwiązania strukturalne i instrumenty

Wielowymiarowość controllingu produkcji nie jest tylko przejawem potrzeby doskonalenia decyzji w przedsiębiorstwie czy jakości komunikacji pomiędzy koordynowanymi działaniami. Prowadzi do konkretnych rozwiązań w praktyce, porządkując z jednej strony struktury, z drugiej strony - dostarczając narzędzi adekwatnych do potrzeb decyzyjnych oraz związanej z nimi odpowiedzialności, wreszcie uwzględniających...

Read more
no. 4/2008

Decyzje make or buy, czyli zrób lub kup

Studium przypadku: Outsourcing jest obecnie coraz częściej stosowaną metodą zarządzania, także w polskich przedsiębiorstwach. Chociaż skala tego zjawiska jest nieporównywalna z tą, która jest spotykana w krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, liczne grono przedsiębiorców uzyskuje korzyści wynikające z wdrożenia tej opcji strategicznej. Opracowanie to jest kontynuacją rozważań dotyczących...

Read more
no. 4/2008

System planowania, kontroli, raportowania i mierników w obszarze kosztów jakości

Controlling kosztów jakości w ujęciu strategicznym powinien koncentrować się na stawianiu właściwych w danym okresie celów i wymagań jakościowych. Dobre planowanie jakości produktu, który wiąże późniejsze koszty przedsiębiorstwa, bierze pod uwagę postęp technologiczny i zmieniające się z czasem wymagania klientów.

Read more
Open access no. 4/2008

Interesariusze pod kontrolą

Jak zapewnić zbieżność celów przedsiębiorstwa i jego interesariuszy? Rozwiązanie przedstawia D. Recklies, odpowiedzialna za planowanie strategiczne w Corealcredit Bank AG.

Read more
no. 4/2008

System motywacyjny bazujący na budżetowaniu

Zarządzanie strategiczne wymaga dwóch rodzajów budżetów: strategicznego i operacyjnego. Proces budżetowania powinien „chronić długoterminowe inicjatywy przed naciskami na osiąganie krótkoterminowych wyników finansowych1. Sztuka w tym, aby budżetowanie było wykorzystywane do zarządzania codziennymi zdarzeniami w sposób umożliwiający realizację strategii.

Read more
no. 4/2008

Mnożniki zysku w długoterminowych decyzjach finansowych

Do głównych zadań menedżera finansowego w podejmowaniu i ocenie decyzji długoterminowych w każdym przedsiębiorstwie należy rozpoznanie, w co i jak inwestować (budżetowanie kapitałowe) oraz jakimi środkami dane inwestycje sfinansować (budowa struktury finansowej).

Read more
Open access no. 4/2008

System szybkiego reagowania

Jak sprawić, aby szybkość działania systemów Business Intelligence przełożyła się na usprawnienie procesu decyzyjnego? Radzi D.Daniel z CXO Media.

Read more
Open access no. 4/2008

Stratedzy bez strategii

Kiedy wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników przyniesie przedsiębiorstwu długofalowy sukces? Komentuje H.R. Friedag - dobrze znany w Polsce przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów.

Read more
no. 4/2008

Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy

Studium przypadku: Opracowanie to otwiera cykl artykułów na temat zastosowania systemów ABC/M w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ich celem jest przedstawienie, na bazie doświadczeń wdrożeniowych, głównych obszarów decyzyjnych, w których polskie przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystują informacje kosztowe dostarczane przez zaawansowane systemy Activity Based Costing/Management.

Read more
no. 4/2008

Wpływ Strategicznej Karty Wyników na kształtowanie procesu zarządzania strategicznego

Studium przypadku: Nawet najlepiej sformułowana strategia nie gwarantuje sukcesu. Niewcielona w życie, pozostanie tylko zbiorem postulatów. Praktyka pokazuje, że wdrożenie i realizacja strategii jest wyzwaniem bardziej skomplikowanym i obszerniejszym niż jej dobór i artykułowanie.

Read more
no. 4/2008

Wykorzystanie analizy wartości dodanej w optymalizacji kosztów

Problem: Jak wykorzystać metodę analizy wartości dodanej w celu optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa? Chodzi mi konkretnie o wykorzystanie tej metody w warunkach zastosowania rachunku kosztów działań. Dodam, iż reprezentuję średniej wielkości przedsiębiorstwo produkcyjne.

Read more
no. 4/2008

Zastosowanie metodyki UNIDO w praktyce

Problem: W rozmowach z osobami odpowiedzialnymi w naszym przedsiębiorstwie za projekty często pojawia się pojęcie „metodyka UNIDO”. Proszę o wyjaśnienie tego pojęcia, w tym miejsca analiz finansowych (opłacalności) w tym narzędziu. Proszę o wskazanie korzyści płynących z zastosowania zasad UNIDO w praktyce.

Read more
no. 4/2008

Budżetowanie a wartość przedsiębiorstwa

Problem: Od moich kolegów z „branży” coraz częściej słyszę, iż funkcjonujące w ich przedsiębiorstwach systemy budżetowania są mało efektywne. A to niektóre pozycje budżetowe są nadmiernie uszczegóławiane, a to znowu poszczególne budżety nie są powiązane z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Dlaczego tak się dzieje?

Read more
no. 4/2008

System informatyczny wspomagający budżetowanie i analizy

Problem: W niedługim czasie nasza firma zamierza nabyć system informatyczny wspomagający budżetowanie i analizy. Widzieliśmy już kilka prezentacji potencjalnych dostawców, a jeśli chodzi o stronę funkcjonalną, wiemy już na pewno, co jest nam potrzebne. Kilku oferentów pokazało nam rozwiązania, które zaspokoją nasze oczekiwania. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, na co jeszcze zwrócić uwagę, zanim dokonamy...

Read more

Advertisement