Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2005 (april)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 4/2005 -

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription

Articles

Open access no. 4/2005

VI edycja konferencji "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych ‑ teoria i praktyka"

Read more
Open access no. 4/2005

Konferencja "Shared Services & BPO ‑ centra usług wspólnych w Polsce"

Read more
Open access no. 4/2005

XIII Kongres Controllerów "Radość z osiągnięć zamiast frustracji rzeczywistością"

Read more
Open access no. 4/2005

V edycja Klubu Controllera "Ośrodki zysku jako nowoczesna forma organizacji sprzedaży"

Read more
Open access no. 4/2005

Czy zarządy przedsiębiorstw potwierdzą, że pracownicy są dla nich najważniejsi?

Read more
Open access no. 4/2005

II edycja konferencji "Controlling w zarządzaniu ‑ narzędzia podnoszenia efektywności przedsiębiorstw"

Read more
Open access no. 4/2005

WSKAŹNIKI‑PROGNOZY

Read more
no. 4/2005

Zarządzanie kosztami działań w przedsiębiorstwie budowlanym z wykorzystaniem systemu zarządzania jakością

Read more
no. 4/2005

Ceny wewnętrzne jako narzędzie controllingu ‑ określanie ceny wewnętrznej

Read more
no. 4/2005

Kiedy warto stosować Target Costing

Read more
no. 4/2005

Target Costing i Kaizen Costing jako narzędzie ciągłego doskonalenia w obszarze kosztów

Read more
no. 4/2005

System informacyjno‑ decyzyjny ‑ studium przypadku

Read more
no. 4/2005

Venture capital a osobowość menedżera

Read more
no. 4/2005

Budżetowanie a metoda, czyli kiedy z dołu, kiedy z góry

Read more
no. 4/2005

Czy centra usług są szansą na wzrost efektywności przedsiębiorstwa

Read more
no. 4/2005

Rachunek kosztów w układzie kalkulacyjnym jako metoda ustalania kosztu jednostkowego produkowanych wyrobów

Read more
no. 4/2005

Budżetowanie kosztów i przychodów w dużym przedsiębiorstwie handlowym

Read more
no. 4/2005

Six Sigma jako zaawansowana metoda pomiaru efektywności procesów

Read more
no. 4/2005

Techniczny koszt wytworzenia detalu jako cena rozliczeń z kooperantem

Read more
no. 4/2005

Zarządzanie danymi w Excelu

Read more

Advertisement