Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2014 (march)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 3/2014 -

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 3/2014

Wsparcie w realizacji procesu planowania i budżetowania dla mBanku

Grupa mBank wdrożyła system wspierający model planowania i budżetowania. Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu planowania i budżetowania, poprawy jakości danych oraz znacząco zwiększyło możliwości analityczne.

Read more
Open access no. 3/2014

Dane i prognozy ekonomiczne

 

Read more
Open access no. 3/2014

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 3/2014

Polityka pieniężna

Read more
Open access no. 3/2014

Hendrik Vater gościem specjalnym Kongresu ICV

Hendrik Vater – CFO w DHL Supply Chain Europe – będzie gościem specjalnym VIII Międzynarodowego Kongresu Controllerów w Poznaniu (jego tematem przewodnim będą „Innowacyjne rozwiązania controllingowe”). W dniu 17 marca 2014 r. wygłosi on pierwszą prelekcję w panelu merytorycznym.

Read more
Open access no. 3/2014

Polityka fiskalna

Read more
Open access no. 3/2014

O najlepszych praktykach rachunkowości zarządczej i controllingu w Bydgoszczy

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rachunkowość zarządcza/controlling – najlepsze praktyki”. Celem tego wydarzenia jest prezentacja wyników badań naukowych w dziedzinie rachunkowości i controllingu, a także najlepszych praktyk w tym zakresie. Na konferencji będą również prezentowane systemy informatyczne rachunkowości i controllingu....

Read more
Open access no. 3/2014

Główne wyzwania stojące przed komitetami audytu na całym świecie

W 34 krajach na świecie KPMG przeprowadziło globalną ankietę wśród 1500 członków komitetów audytu. Z ankiety wynika, że wykonywanie przez członków komitetów audytu obowiązków w zakresie monitorowania znaczących ryzyk – poza nadzorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej – jest coraz trudniejsze. Dzieje się tak z uwagi na rosnące obciążenie pracą i brak odpowiedniej eksperckiej wiedzy. Ze względu...

Read more
Open access no. 3/2014

Obniżanie kosztów IT, zwiększanie wydajności i usprawnianie procesów nie jest już najlepszą receptą na sukces

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Accenture dowodzi, że kierunek, który pozwoli firmom osiągnąć oczekiwany wzrost i coraz lepsze wyniki operacyjne, to inwestycje w technologie cyfrowe i poprawianie jakości doświadczenia klienta (tzw. customer experience). Ten kierunek obrali światowi liderzy.

Read more
Open access no. 3/2014

Trzy mity na temat windykacji

Samodzielne odzyskiwanie długów jest najkorzystniejsze, bo pozwala zachować dobre relacje z kontrahentami. Koszty windykacji są za wysokie, dlatego nie opłaca się jej zlecać. Windykacja prowadzona przez wyspecjalizowaną firmę jest zbyt skomplikowana. Oto trzy najczęściej spotykane mity na temat windykacji. Z prawdą mają niewiele wspólnego.

Read more
no. 3/2014

Kontrola zarządcza jako instrument controllingu w zakładzie budżetowym

Analizowany w tym opracowaniu zakład budżetowy w grudniu 2013 r. przeprowadził kontrolę zarządczą. Zakład planuje opracowanie regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w ramach wprowadzonego w jednostce controllingu. Zarządzający stawiają dwa pytania:1. Czy kontrolę zarządczą można traktować jako instrument controllingu?2. Jakie rekomendacje na kolejny rok obrachunkowy determinują wyniki samooceny...

Read more
no. 3/2014

Zastosowanie dźwigni kierowniczych Simonsa w firmie „Trimo”

Firma „Trimo” prowadzi działalność w przemyśle metalowym (branża stalowa). U podstaw strategii przedsiębiorstwa leżą koncepcje: ciągłego doskonalenia, jakości i satysfakcji klientów. W ramach systemu kontroli zarządczej firma wykorzystuje koncepcję dźwigni kierowniczych, obejmującą cztery podsystemy strategicznej kontroli: diagnostyczny, interaktywny, wartości i rozgraniczający.

Read more
no. 3/2014

Idealny wskaźnik? Czy istnieje?

Problem: W praktyce wielokrotnie zdarza mi się analizować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (tj. bilansie oraz rachunku zysków i strat). Wykonuję tę czynność nie tylko z perspektywy samych liczb. Spoglądam też na wskaźniki finansowe. Jakie pułapki kryje taka analiza? Czy można mówić o idealnym wskaźniku, czyli takim, którego wielkość uznamy w każdym przypadku za optymalną?

Read more
no. 3/2014

Budowa raportów wspomagających zarządzanie należnościami w polskim oddziale międzynarodowej firmy

Nie można prowadzić skutecznej polityki kredytowej wobec odbiorców bez oceny ich wiarygodności kredytowej i stałego monitorowania należności. Dlatego konieczne jest ciągłe usprawnianie procesu zarządzania należnościami. W tym opracowaniu analizujemy czynności wykonywane przez specjalistę od zarządzania należnościami oraz wybrane obszary wymagające usprawnień.

Read more
no. 3/2014

Przystosowanie rachunku kosztów w zakresie zarządzania informatyką do wymogów budżetowania

Zasoby informatyczne w firmach powodują powstawanie różnych wartości kosztów. Pokazanie tych zasobów w szerokim kontekście pozwala na wskazanie potencjalnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów. Taka prezentacja tematu pozwoli na dopasowanie analizowanych elementów systemu rachunku kosztów do specyfiki konkretnej organizacji. Spośród zaprezentowanych rozwiązań można wybrać te, które najbardziej odpowiadają...

Read more
no. 3/2014

Rola menedżerów w procesie zmian w firmie MSD Polska

MSD Polska to duża międzynarodowa firma farmaceutyczna obecna na polskim rynku od 1991 r. W 2009 r. zapadła decyzja o połączeniu spółki ze Schering-Plough, co wiązało się z dokonaniem pewnych zmian w strukturze organizacji. Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji była również spowodowana sytuacją biznesową w branży. W 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa refundacyjna, co wpłynęło na działania...

Read more
no. 3/2014

Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego – jak ich uniknąć

Przełom roku obrotowego to zazwyczaj czas wytężonej pracy dla służb księgowych. Wiąże się to z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego. Jakie są najczęściej występujące błędy identyfikowane przez biegłego rewidenta w trakcie badania jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR/MSSF?

Read more
no. 3/2014

W jaki sposób utworzyć własną funkcję VBA

Problem: Interesuje mnie zagadnienie tworzenia własnych funkcji w arkuszu kalkulacyjnym. Zauważyłem, że takie funkcje można wykorzystać w dwojaki sposób: w komórkach arkusza, a także jako procedury wywoływane bezpośrednio w kodzie makra. Proszę o rady na temat obu sposobów tworzenia funkcji. W jaki sposób utworzyć własną funkcję VBA, tak aby działała w obu przypadkach?

Read more
no. 3/2014

Badanie rentowności firmy bazujące na systemie ewidencji zleceń

Firma kurierska, która na terenie całego kraju posiada 11 oddziałów, wdraża system ERP. Umożliwi on ewidencję i rozliczanie działalności firmy. Będzie zbierał dane wprowadzane w różnych oddziałach do jednej wspólnej bazy. W firmie pracuje 139 kurierów, którzy świadczą 46 różnego rodzaju usług. Zamierzeniem firmy jest rozliczenie działalności według zleceń w taki sposób, aby możliwe było określenie...

Read more
no. 3/2014

Z jakich wskaźników HR powinni korzystać w swoich raportach controllerzy

Problem: Z jakich wskaźników HR mogą korzystać w swojej codziennej pracy controllerzy personalni? Jak często powinni je monitorować i raportować (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie)? Według mnie do tych najbardziej niezbędnych można zaliczyć fluktuację (zwolnieni, zwolnieni + zatrudnieni) dzieloną na różne grupy pracownicze, okresy, przyczyny itd. Do tego dodałabym jeszcze wskaźniki absencji oraz...

Read more

Advertisement