Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2008

i48.2008.003.000.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 3/2008

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 3/2008

Jak zdobyć kwalifikacje zawodowe CIMA

Rozmowa z Thierrym Iovane, Regional Director Europe, The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Read more
Open access no. 3/2008

Bank Centralny

Read more
Open access no. 3/2008

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 3/2008

VI Forum użytkowników rozwiązań informatycznych

Ponad 80 przedstawicieli przedsiębiorstw - użytkowników rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie oferowanych przez Solemis Group zgromadziło VI Forum użytkowników w Toruniu. Patronem medialnym spotkania był miesięcznik „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, zaś głównym sponsorem Hewlett Packard Polska.

Read more
no. 3/2008

Controlling produkcji ‑ wymiary i zasady projektowania

W praktyce coraz częściej pojawia się pytanie o wzorcowy kształt controllingu w zakresie poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa: produkcji, logistyki, finansów, sprzedaży itd. Jednak poszukiwanie wzorców jest w tym przypadku raczej poszukiwaniem inspiracji niż gotowych rozwiązań. Tylko specyficzne wymogi konkretnego przedsiębiorstwa i jego decydentów nadają systemowi controllingu jego postać.

Read more
Open access no. 3/2008

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji

Publikacja ta nie jest typowym przekazem, z którym spotykają się czytelnicy, korzystający z podręczników akademickich. Powstała bowiem na bazie licznych doświadczeń teoretycznych i praktycznych jej autorów.

Read more
Open access no. 3/2008

Ocena działalności instytucji finansowych

Celem książki jest przedstawienie zasad oceny działalności głównych rodzajów instytucji finansowych.

 

Read more
Open access no. 3/2008

Rachunkowość zarządcza

„Książka ta jest swego rodzaju encyklopedią rachunkowości zarządczej obejmującą również zagadnienia rachunkowości finansowej. Omówiono w niej zalety (częściej) i wady (rzadziej) wielu instrumentów rachunkowości zarządczej, także finansowej.

Read more
no. 3/2008

Decyzje make or buy, czyli zrób lub kup

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, abyśmy to robili, i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Ta pochodząca z 1923 r. sentencja, wypowiedziana przez Henry'ego Forda, zyskuje coraz bardziej na aktualności. Współczesne przedsiębiorstwa dążą do specjalizacji, chcąc zwiększyć swoją elastyczność działania,...

Read more
no. 3/2008

Controlling czasu realizacji projektów

Jednym z krytycznych wymiarów opisujących dowolny projekt jest czas jego realizacji. Znaczenie czasu dla zarządzania projektem, podkreślane potocznym sformułowaniem „czas to pieniądz”, wynika z tego, że może on stanowić zarówno źródło oszczędności kosztów, jak i przyczynę strat ponoszonych przez przedsiębiorstwo realizujące dany projekt.

Read more
no. 3/2008

Balanced Scorecard w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Studium przypadku: Wdrożenie efektywnego modelu zarządzania stało się dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. istotnym elementem rozwoju i wzrostu. Było także źródłem budowy dialogu pomiędzy grupami interesu oraz łącznikiem pomiędzy postrzeganiem firmy przez akcjonariuszy a innych interesariuszy. Istotne jest także to, że firma potrafiła powiązać koncepcję Value Based Management z...

Read more
Open access no. 3/2008

Przestrzeń sukcesu

Czy istnieją jeszcze kluczowe czynniki sukcesu, którymi organizacje nie próbowały dotąd sterować? Obserwacje czyni K. Stephenson - antropolog i specjalista z zakresu zarządzania.

Read more
Open access no. 3/2008

Etatowy anioł stróż

Jaką rolę pełni w organizacji controller? Odpowiedzi szuka S. Pranger z Salzburg AG. Od wielu controllerów oczekuje się, iż znajdą rozwiązania, gdy problemy przekraczają obszary kompetencyjne poszczególnych pracowników, oraz że będą pełnić rolę rozjemców w wewnętrznych sporach. Czy jednak postrzeganie controllerów jako analityków, doradców, mediatorów i mentorów nie jest przesadą?

Read more
no. 3/2008

Problemowy controlling kosztów jakości

Programy projakościowe (np. Six Sigma) koncentrują się zazwyczaj na analizie czynników i działań, które obniżają efektywność wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i nie zwiększają satysfakcji klienta (w tym działań nietworzących wartości dodanej i działań bezużytecznych). Ich celem jest trwała i wymierna redukcja kosztów oraz poprawa jakości.

Read more
no. 3/2008

Budżetowanie kapitałowe w praktyce

W praktyce przez budżetowanie kapitałowe określa się możliwości inwestycyjne firmy, których wartość powinna być większa niż ponoszone koszty realizacji. Oznacza to, że wartość generowanych przez inwestycję środków pieniężnych w trakcie jej użytkowania musi pokryć wszystkie nakłady kapitałowe wraz z kosztami ich pozyskania. Optymalnym celem takiej inwestycji jest jednak pewna nadwyżka wpływów nad wydatkami...

Read more
Open access no. 3/2008

Pełna satysfakcja

Co robić, aby sprzedawać więcej? Radzi S.J. Hoch - współtworzący coroczne raporty Verde Group i Wharton School dotyczące satysfakcji klientów.

Read more
no. 3/2008

Rozwój poprzez zakupy spółek ‑ wskazania proceduralne

Przedsiębiorstwa coraz częściej rozwijają się poprzez przejęcia innych podmiotów. Nie jest to działanie jednorazowe i wymaga opracowania odpowiednich zasad działania zarówno na etapie wyboru podmiotu atrakcyjnego inwestycyjnie, jak i późniejszego nadzoru nad jego bieżącą działalnością. Wczesne wdrożenie rozwiązań proceduralnych w tym zakresie pozwala uniknąć nieporozumień oraz błędów, zapewniając systematyczne...

Read more
no. 3/2008

Meandry wdrażania idei controllingu w Południowym Koncernie Energetycznym S.A.

Studium przypadku: Skuteczne wdrożenie controllingu pozwala zwiększyć kulturę organizacji, jakże ważną i niedocenianą jeszcze w wielu organizacjach. Zwiększa także zrozumienie mechanizmów konkurencji i czynników sukcesu w walce na rynku. Controller jest zatem niezwykle istotnym ogniwem przyczyniania się do ostatecznego sukcesu firmy.

Read more
no. 3/2008

Terminowość przekazywania informacji planistycznych

Problem: Niedawno podjąłem pracę w dziale finansowym firmy montażowej. Do moich obowiązków należy kontakt z instytucjami finansowymi, w tym przekazywanie informacji o bieżącej sytuacji spółki. Największym problemem jest terminowość przekazywania informacji planistycznych. Proszę o pomoc w ustaleniu standardów wewnętrznych przekazywania informacji w tym zakresie, aby uniknąć opóźnień.

Read more
no. 3/2008

Bariery i utrudnienia we wdrażaniu controllingu

Problem: Jednym z trudniejszych do pokonania problemów, z którym boryka się znaczna część konsultantów zewnętrznych wdrażających controlling, jest brak odpowiedniego wsparcia ze strony kadry kierowniczej oraz szeregowych pracowników. W praktyce mają miejsce przypadki swego rodzaju sabotowania pracy tych konsultantów. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że utrudnienia te dotyczą - niestety - znacznej...

Read more
no. 3/2008

Jak policzyć opłacalność zakupu maszyny

Problem: Nasze przedsiębiorstwo posiada maszynę X, której wartość początkowa wynosiła 100 000 zł. Maszyna X jest już zamortyzowana w 60%, a jej obsługa wymaga zaangażowania 5 osób. Przedsiębiorstwo rozważa zakup automatycznej maszyny Y, której wartość zakupu wynosi 200 000 zł. Do obsługi tej maszyny potrzebna jest jedna osoba. Obydwie maszyny mogą być użytkowane przez najbliższe 5 lat. Wynagrodzenie...

Read more
no. 3/2008

Zarządzanie projektami eksportowymi

Problem: Przedsiębiorstwo, w którym pracuję, zamierza rozpocząć realizację projektów budowlanych na rynkach zagranicznych. W dotychczasowych publikacjach dotyczących projektów nie poruszano kwestii istotnych dla zarządzania projektami eksportowymi. Czy te projekty są specyficzne? Jakie zasady zarządzania projektami należy stosować w ich przypadku lub na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Read more

Advertisement