Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2014 (february)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 2/2014 -

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 2/2014

Polityka fiskalna

Read more
Open access no. 2/2014

Dane i prognozy ekonomiczne

 

Read more
Open access no. 2/2014

Polityka pieniężna

Read more
Open access no. 2/2014

Poszukiwany kierownik projektu

Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od tradycyjnych modeli zarządzania na rzecz działalności w oparciu o projekty. I to właśnie ten sposób zarządzania jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy biznesowej.

Read more
Open access no. 2/2014

Wybór właściwej metodyki wdrożenia systemu ERP

Wybór systemu ERP o odpowiedniej funkcjonalności to ważna decyzja, ponieważ zazwyczaj firma wiąże się z dostawcą systemu na wiele lat. Jednym z niedocenianych, a jednocześnie istotnych elementów wdrożenia (który może zadecydować o sukcesie całego projektu) jest metodyka wdrożenia. Dlatego wybór systemu ERP nierozerwalnie powinien wiązać się z wyborem metodyki.

Read more
Open access no. 2/2014

Wierzyciel kontra dłużnik – rozmowy w toku

Przedsiębiorcy domagają się więcej informacji o dłużnikach. To najszybszy sposób na ograniczenie zatorów płatniczych w firmach i w całej gospodarce. Czy zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany okażą się korzystne dla wierzycieli? A może bardziej zyskają na tym dłużnicy? Stawka debaty jest wysoka, a dyskusja nad Zieloną Księgą o systemie informacji o wiarygodności płatniczej – zacięta.

Read more
Open access no. 2/2014

Gospodarka Polski

Read more
no. 2/2014

Budowa systemu informacji podatkowo‑księgowej

W literaturze bardzo rzadko można znaleźć publikacje pokazujące praktyczne wykorzystanie rachunkowości zarządczej do celów księgowo-podatkowych lub budowy systemu informacyjnego nakierowanego na sprawną prezentację danych księgowo-podatkowych. W tym opracowaniu przedstawiamy takie właśnie ujęcie tematu. Zbudowany tutaj system informacyjny jest oparty na przykładzie trudnego aspektu rachunkowości finansowej...

Read more
no. 2/2014

Jak monitorować działalność przedsiębiorstwa budowlano‑montażowego

Problem: Mam kilka pytań odnośnie wykorzystania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. Wydaje mi się, iż w praktyce jest on często mylnie utożsamiany z rachunkiem zysków i strat sporządzanym według ustawy o rachunkowości. Proszę o argumenty przemawiające za tym, iż rachunek zysków i strat jest niewystarczający na potrzeby podejmowania...

Read more
no. 2/2014

Jak wstawić etykiety komórek na wykresie radarowym w Excelu

Problem: Mam pytanie dotyczące wykresu radarowego opublikowanego w numerze 9/2013 miesięcznika (w artykule „System raportowania wskaźników efektywności pracy przedstawicieli handlowych”, widok 3). O ile stworzenie wykresu nie jest problemem, o tyle wstawienie etykiet komórek ze składowymi obliczonej wartości procentowej już tak. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, jak to zostało zrobione? [Excel 2010]...

Read more
no. 2/2014

Model „błękitnego oceanu” w firmie CJ‑Global Logistics Service

Read more
no. 2/2014

Skuteczny model biznesu i strategia dla przedsiębiorstwa górniczego

Aby wygrywać na rynku, przedsiębiorstwo powinno posiadać unikatowy, często innowacyjny model biznesu. Model ten tworzy wartość dla klientów. Jego efektem, osiąganym za pomocą strategii, powinien być zysk przedsiębiorcy przewyższający koszt zaangażowanego kapitału.

Read more
no. 2/2014

Tworzenie harmonogramu projektu w praktyce

Kluczem do sukcesu w realizacji projektu jest odpowiednie nim zarządzanie. Obejmuje ono pięć podstawowych etapów: planowanie, nadawanie planom ram czasowych (czyli harmonogramowanie), przydzielanie zasobów, realizacja oraz kontrola wykonania. Bardzo ważne jest przy tym, by zarządzający projektem posiadali wiedzę na temat powiązań przyczynowo-skutkowych między wszystkimi elementami procesu i czynnikami...

Read more
no. 2/2014

Zwiększenie sprzedaży i konkurencyjności firmy za pomocą dywersyfikacji

Przedsiębiorstwo produkcyjne, które wytwarza odzież roboczą (głównie dla przemysłu spożywczego), boryka się z problemem spadku sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych aż o 25%. Z uwagi na fakt, że cała działalność firmy bazuje na przemyśle spożywczym, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet jej upadkiem. Podejmowane działania marketingowe lub promocyjne, mające na celu zwiększenie sprzedaży,...

Read more
no. 2/2014

Modyfikacje i uproszczenia w rachunku kosztów działań

Rachunek kosztów działań (ABC) jest postrzegany przez wielu praktyków jako zbyt kosztowny, czasochłonny i zasobochłonny. W tym opracowaniu proponujemy pewne modyfikacje upraszczające proces definiowania ABC, zakładając, że w mniejszych organizacjach istotne są zapewnienie wysokiej użyteczności informacji oraz efektywność jej pozyskania. Ostatnie kryterium wymaga jednak ograniczenia kosztów...

Read more

Advertisement