Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2019 (december)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 12/2019 - Budżet rolowany w praktyce

Budżet rolowany w praktyce

O procesie budżetowania można pisać i mówić wiele. Tak jak proces budżetowania można przeprowadzić na wiele sposobów, tak samo w różny sposób można podejść do okresu obowiązywania danego budżetu. Ciekawa jestem (i mam nadzieję, że kiedyś będę miała możliwość to zbadać), ilu spośród naszych czytelników ma do czynienia z budżetami rolowanymi i jakie są ich opinie na temat ich użyteczności. W bieżącym wydaniu magazynu próbujemy podejść do zagadnienia budżetu rolowanego od strony praktycznej, temat alternatywnych podejść i metod budżetowania jest jednak na tyle obszerny, że będziemy do niego podchodzić wielokrotnie.

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, więc pod lupę bierzemy obowiązki wynikające ze zmian prawnych, których w tym roku mamy sporo. Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna, powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego czy chociażby unijne quick fixes, czyli system szybkich korekt w systemie VAT to tylko niektóre z nich. Trzeba wiedzieć, czego można się spodziewać, żeby móc się odpowiednio przygotować. Tym bardziej zapraszam do lektury bieżącego wydania magazynu, w którym oprócz analizy zmian w prawnych, jak zawsze bogactwo porad na temat narzędzi pracy, komentarzy do standardów rachunkowości, zmian prawnych i codziennych obowiązków.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 12/2019

Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. osoby zobowiązane do podpisywania sprawozdań finansowych będą mogły to zrobić nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, lecz także podpisem osobistym. Z kolei od 1 marca 2020 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające powstanie nowego rodzaju spółki w polskim porządku prawnym, tj. prostej spółki akcyjnej. Oprócz tych zmian...

Read more
Open access no. 12/2019

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej do wysokości diet przysługujących z tego tytułu pracownikom. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.333.2019.3.AD.

Read more
no. 12/2019

Pracodawcy wpłacają na PFRON coraz więcej

Pracodawcy wpłacają na PFRON coraz więcej

Kwota odprowadzona przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w marcu 2019 r. była wyższa o 106 mln zł w porównaniu z marcem 2016 r. W tym roku ponad 30 tysięcy pracodawców wpłaciło na PFRON 400 mln złotych. Warto wiedzieć, w jaki sposób powstaje ten koszt i od czego zależy jego wysokość. Dzięki temu przedsiębiorca może efektywnie nim zarządzać....

Read more
no. 12/2019

Quick fixes po 1 stycznia 2020 r. Szybkie korekty w systemie VAT

Quick fixes po 1 stycznia 2020 r. Szybkie korekty w systemie VAT

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać tzw. quick fixes, czyli system „szybkich korekt” w systemie VAT, które mają stanowić odpowiedź na oszustwa VAT-owskie. To pierwszy etap uszczelnienia systemu podatku VAT zaplanowanego na 2022 r. Czego się spodziewać? Co zmiana oznacza dla podatników?

Read more
Open access On-line only no. 12/2019

X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Jubileuszowa X edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów, członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach.

Read more
no. 12/2019

Budżet rolowany w praktyce

Budżet rolowany w praktyce

Budżetowanie to wieloetapowy proces, na końcu którego powstaje budżet – dokument, który określa ramy funkcjonowania organizacji na tle szacowanych zdarzeń przyszłych. W bieżącym wydaniu szczególną uwagę poświęcimy budżetowi rolowanemu, który w przeciwieństwie do budżetu statycznego jest przygotowywany w sposób powtarzalny.

Read more
Open access no. 12/2019

Planowanie płynności finansowej w Excelu

Planowanie płynności finansowej w Excelu

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Read more
no. 12/2019

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Read more
no. 12/2019

Zasady rozliczania rozrachunków zagranicznych

Zasady rozliczania rozrachunków zagranicznych

Podmioty dokonujące obrotu w handlu zagranicznym to zarówno rezydenci, jak również nierezydenci gospodarki polskiej. Obserwujemy coraz więcej polskich firm (rezydentów) otwartych na świat i przemiany, jakie w nim zachodzą. Firmy konsekwentnie podążają w kierunku rozwoju działalności nie tylko na terenie kraju, ale także za granicą. Ciągle postępujący proces globalizacji w dużym stopniu to ułatwia.

Read more
no. 12/2019

Alokacja ceny nabycia według MSSF 3

Alokacja ceny nabycia według MSSF 3

Jednym z coraz częściej stosowanych sposobów na rozwój przedsiębiorstwa są transakcje, takie jak fuzje oraz przejęcia innych podmiotów gospodarczych. Operacje te szczegółowo reguluje Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenie jednostek gospodarczych, zgodnie z którym transakcja przejęcia podmiotu gospodarczego opiera się na procesie alokacji ceny nabycia.

Read more
no. 12/2019

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału

Na kształtowanie struktury (źródeł) finansowania firmy wpływ ma wiele czynników o charakterze mikroekonomicznym, wśród których wymienić można: jakość sterowania firmą, wskaźniki finansowe podmiotu, zarządzanie wypłatą dywidend, ryzyko działalności, etapy cyklu życia firmy, rynkową cenę akcji, majątek w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz jego wielkość.

Read more
no. 12/2019

Niezrealizowane zyski kapitałowe

Niezrealizowane zyski kapitałowe

Od 2019 r. wprowadzone zostały nowe obciążenia stanowiące istotną barierę dla realizacji zasady swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, które dotyczą opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych, czyli exit tax. Podatek ten budzi mieszane uczucia wśród przedsiębiorców, gdyż może obciążyć również podatników, którzy nie dokonali żadnej sprzedaży, a jedynie zmienili miejsce zamieszkania....

Read more
no. 12/2019

Tabela przestawna w zarządzaniu jakością ‑ jakie stwarza możliwości?

Tabela przestawna w zarządzaniu jakością - jakie stwarza możliwości?

Tabela przestawna to bez wątpienia prosta funkcjonalność, która pozwala otrzymać szybko dokładne wizualizacje danych dotyczących różnych obszarów działania firmy. Korzystając z tej funkcji, użytkownik jest w stanie szybko wygenerować diagram Pareto, diagram przebiegu czy histogram, które swoje zastosowanie znajdą w zarządzaniu jakością.

Read more

Advertisement