Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2015

CiRZ_12.jpg

Mierzenie i raportowanie efektywności działań przedsiębiorstwa

Miesiąc grudzień w każdej firmie to czas raportowania, analizowania i badania efektywności działań prowadzonych przez cały mijający rok. Czy podjęte działania sprzedażowe, marketingowe i promocyjne przyniosły pożądany i zakładany efekt wzrostu sprzedaży? Czy wprowadzone zmiany organizacyjne przyczyniły się do obniżenia kosztów funkcjonowania jednostki czy sprawniejszego jej działania? Co poszło dobrze, a co źle i co należy zmienić w nadchodzącym roku? Końcówka roku to czas rozliczenia z całorocznej działalności organizacji i do tego właśnie nawiązuje temat wiodący tego numeru, którym jest Mierzenie i raportowanie efektywności działań przedsiębiorstwa. Jak zbudować marżowy rachunek rentowności w firmie usługowej dowiedzą się Państwo z obszernego materiału na przykładzie firmy Finder S.A. W magazynie czytelnicy znajdą sposób na określenie efektywności działań marketingowych przy użyciu wskaźników mediowych czy też sposób na przeprowadzenie wielowymiarowej analizy sprzedaży. Nie zabraknie oczywiście wsparcia dominanty numeru przykładem z Excela. Ponadto w numerze druga część z cyklu konsolidacji sprawozdań finansowych. Tym razem przedstawiamy przykład bilansu grupy spółek. O metodach racjonalnego gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie dowiemy się z materiału o analizie ABC i XYZ. Na koniec polecam ciekawy artykuł o formach zatrudnienia pracowników w firmie, plusach i minusach każdej z nich. W aktualnościach przedstawiamy plan głównej tematyki poszczególnych numerów na 2016 rok.

W nadchodzącym roku każdy z czytelników znajdzie coś ciekawego dla siebie z obszaru controllingu, rachunkowości, finansów i zarządzania.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 12/2015

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2016 roku

W kolejnym roku magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza obfitować będzie w artykuły o różnorodnej i szerokiej tematyce controllingowej i księgowej. Do zagadnień podejdziemy zarówno procesowo, jak i branżowo. W podejściu procesowym oczywiście nie zabraknie tematyki zarówno budżetowania, badania i raportowania efektywności działań przedsiębiorstwa w różnych...

Read more
Open access no. 12/2015

ZOSTAŃ LIDEREM KSIĘGOWOŚCI 2016! Wystartowała V Jubileuszowa Edycja Konkursu. Przyłącz się!

Magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza objął patronatem medialnym konkurs Lider Księgowości 2016. Jesteśmy również sponsorem nagród dla laureatów, a są to: roczna elektroniczna prenumerata tytułu oraz możliwość publikacji materiału na jego łamach o tematyce księgowej.

Read more
Open access no. 12/2015

Outsourcing siłą napędową polskiego rynku pracy

Od 2012 roku zatrudnienie w Polsce w outsourcingu zwiększyło się aż o 50 procent. W 2015 roku w sektorze outsourcingu powstanie blisko 2 tys. nowych miejsc pracy. Według danych ekspertów na rynku działa już około 470 centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym. Coraz śmielej w tym segmencie poczynają sobie także polskie firmy. Ich zaletami jest znajomość lokalnych...

Read more
Open access no. 12/2015

Wyższa płaca minimalna w 2016 roku

Rząd chce, by płaca minimalna w przyszłym roku wyniosła 1850 złotych. Tym samym byłaby wyższa o 100 złotych od obecnej. Jak wyjaśnia minister pracy, jest to trzy razy więcej niż wymagałoby wykonanie ustawowych zapisów.

Read more
Open access no. 12/2015

Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ‑ Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."

Według noweli uchwalonej w dniu 23 października 2014 r. od 1 stycznia 2015 r. mają obowiązywać zmienione przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej, w tym obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji....

Read more
Open access no. 12/2015

II seminarium w cyklu WIZUALIZACJA DANYCH "PROFESJONALNE METODY PREZENTOWANIA DANYCH" , Warszawa, 16 grudnia 2015r.

Aby łatwo i skutecznie odczytać dane trzeba znać metody wizualizacji danych. Zasady obrazowania i narzędzia, które ułatwiają wizualizację omówimy podczas seminarium. Zwiększ efektywność odbioru oraz poznaj przykłady na podstawie których wizualizacja danych będzie dawała lepsze efekty.

Read more
no. 12/2015

Nośniki kosztów pośrednich używane w rozliczaniu kosztów na usługi

Celem opracowania jest identyfikacja nośników kosztów pośrednich, jakie występują w jednostkach gospodarczych świadczących usługi. Jak definiowane są koszty pośrednie w działalności usługowej, jaką rolę odgrywają w organizacji i jakie miejsce zajmują w rachunku kosztów? Czym są nośniki kosztów i czy ich określanie jest fakultatywne? Czy wiedza o kosztach pośrednich jest menedżerom i księgowym do czegoś...

Read more
no. 12/2015

Wielowymiarowa analiza sprzedaży

stocks-xs.jpg

Analizując informacje z zakresu sprzedaży, bardzo ważne jest, aby mieć szeroki pogląd na jej wyniki. Możemy to osiągnąć, stosując różnego rodzaju zestawienia ukierunkowane na określone zagadnienia. W zależności od branży, możemy podejść do tematu w inny sposób. Jako punkt wyjścia można przyjąć wynik sprzedaży globalnej i rozbijać ją według kryteriów przyjętych w firmie.

Read more
no. 12/2015

Kontraktor czy pracownik na umowę o pracę?

project-management2-xs.jpg

Ustawodawca polski przewidział szereg umów, z których mogą korzystać pracodawcy. Dotychczas najbardziej pożądaną wśród potencjalnych pracowników jest umowa o pracę. Jednak coraz bardziej popularnym staje się kontrakt. Czym jest? Która z tych umów jest bardziej korzystna? W niniejszym artykule porównane będą umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz kontrakt. Skupmy się głównie na porównaniu...

Read more
no. 12/2015

Konsolidacja sprawozdań finansowych – bilans

Przedstawiamy drugą część z cyklu artykułów dotyczących sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wybranych problemów z tym związanych. W niniejszym numerze zajmiemy się konsolidacją bilansu.

Read more
no. 12/2015

Marżowy rachunek rentowności w firmie usługowej na przykładzie Finder S.A.

stock-market-graphs-analysis-xs.jpg

Kalkulacja marż w firmie usługowej jest trudnym zadaniem, ponieważ takie firmy zazwyczaj nie bazują na stałych, powtarzających się procesach (np. produkcji) i nie pracują na liniach technologicznych (z określonymi parametrami kosztów i wydajności). Ale jest to zadanie jak najbardziej wykonalne, ponieważ firmy usługowe, jak każdy prawidłowo zarządzany biznes, księgują swoje koszty w ustalonej logice...

Read more
no. 12/2015

Zastosowanie wskaźników mediowych do szacowania efektywności działań marketingowych – controlling marketingu

marketing-mix-puzzle-shows-marketplace-place-price-product-and-p-xs.jpg

Współczesny rynek oferuje wiele form reklamowych, które mogą ukazać się w różnego rodzaju mediach, takich jak telewizja, prasa, OOH (Out of Home – reklama zewnętrzna), radio czy Internet. Wykorzystanie każdego z tych mediów podczas realizacji działań marketingowych z pewnością przerosłoby budżet niejednej, nawet najbogatszej firmy, dlatego coraz większego znaczenia nabiera rozważne planowanie mediów...

Read more
no. 12/2015

Planowanie sprzedaży za pomocą analizy wskaźnikowej

W warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie procesami sprzedaży. Punktem wyjścia w podnoszeniu efektywności tychże procesów jest planowanie sprzedaży poprzedzone jej wnikliwą analizą. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przebiegu analizy i planowania sprzedaży w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu wskaźników...

Read more
no. 12/2015

Analiza metodą ABC i XYZ

Jednym z aspektów optymalizacji procesów operacyjnych jest racjonalne gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie. Realizacji tego założenia służy wiele metod, przy czym jednym z popularniejszych podejść jest metoda analizy dwuczynnikowej: ABC/XYZ, oparta na znanej formule Pareto 80/20. Praktyczne zastosowanie tej metody pozwala dowiedzieć się, które zasoby mają w firmie najbardziej strategiczny charakter...

Read more
no. 12/2015

Wykres radarowy – graficzna prezentacja wykonania wskaźników o różnych jednostkach miary

Jak wiadomo, prezentacja danych sprzedażowych, wynikowych czy kosztowych najlepiej „przemawia” do odbiorcy w formie graficznej prezentacji jako schemat, wykres itp. W niniejszym materiale przedstawiony zostanie sposób prezentacji wykonania wskaźników o różnych jednostkach miary na jednym wykresie. W tym celu zastosowany zostanie wykres radarowy

Read more
no. 12/2015

Księgowość jako źródło informacji dla controllingu

Jak wiadomo controlling w firmie oparty jest głównie na danych finansowych otrzymywanych z systemów finansowo-księgowych, za prowadzenie których odpowiedzialny jest dział księgowości. Podstawą informacji zarządczej dostarczanej przez controlling jest oczywiście zapis księgowy operacji gospodarczych. W materiale przedstawione zostaną przykłady na powiązanie controllingu z danymi dostarczanymi przez...

Read more

Advertisement