Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2005

brak_okladki.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription

Articles

Open access no. 12/2005

Siódma edycja Klubu Controllera "Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników ‑ praktyczny model implementacji"

Read more
Open access no. 12/2005

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 12/2005

Trening praktyczny ‑ propozycje rozwiązań do warsztatu PAM Sp. z o.o.

Read more
Open access no. 12/2005

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 12/2005

Bank centralny

Read more
Open access no. 12/2005

Rząd i polityka

Read more
no. 12/2005

Budżetowanie w sferze sprzedaży

Niniejsze opracowanie rozpoczyna cykl na temat budżetowania w sferze sprzedaży. Zostaną w nim zaprezentowane m.in. metody planowania ogólnej wartości przychodów w perspektywie strategicznej, odgórny sposób planowania przychodów na podstawie pożądanej stopy zwrotu z kapitału, ustalanie progów przychodów ze sprzedaży, odgórny sposób planowania przychodów według pożądanego udziału w rynku.

Read more
no. 12/2005

Jak przeprowadzać strategiczny controlling ryzyka

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana na osiąganie celów na konkurencyjnym rynku, jest ściśle powiązana z powstającą niepewnością co do przyszłych warunków jego funkcjonowania. Podjęcie ryzyka staje się szansą osiągnięcia dodatkowych zysków, będących wynagrodzeniem za jego akceptację. Jednak alternatywą dla potencjalnych zysków jest możliwość poniesienia straty, która jest następstwem niekorzystnych...

Read more
no. 12/2005

Zarządzanie wiedzą a kryterium jakości

Według danych Fundacji Malcolma Balbridge’a 88% menedżerów przedsiębiorstw z listy 1000 magazynu „Fortune” uważa, że lepsze zarządzanie wiedzą jest fundamentalnym zagadnieniem w biznesie, ale tylko 23% uważa samych siebie za rzeczywiście zdolnych do zarządzania wiedzą1. Umiejętność zarządzania wiedzą staje się dziś koniecznością dla każdej firmy, która chce przetrwać i skutecznie konkurować na rynku....

Read more
no. 12/2005

System informacyjno‑decyzyjny ‑ wskazania do dalszego rozwoju

Ostatnia, VIII cześć cyklu poświęconego systemowi informacyjno-decyzyjnemu zawiera podsumowanie dotychczasowych rozważań, a w szczególności wnioski oraz wskazania do dalszego rozwoju sytemu.

Read more
Open access no. 12/2005

Controlling a jakość

Jaka jest rola controllingu we wdrażaniu systemów zarządzania jakością? Odpowiedzi udzielają eksperci Niemieckiego Stowarzyszenia Controllerów.

Read more
Open access no. 12/2005

Batalia o tradycyjne budżetowanie

Czy oprogramowanie bazujące na procesowym podejściu do zarządzania wyprze tradycyjny system budżetowania? Głos w dyskusji zabiera Tad Leahy – niezależny komentator współpracujący z amerykańskimi czasopismami ekonomicznymi.

Read more
no. 12/2005

W jaki sposób przekonać kadrę kierowniczą o konieczności wdrożenia systemu controllingu

Obserwując rynek dostrzegam konieczność zmian w naszej firmie, m.in. wdrożenia controllingu. Nasz zarząd składa się z czterech członków. Dwóch z nich jest przekonanych co do istotności tego stylu zarządzania, a dwóch niestety nie, w tym prezes. W jaki sposób przekonać kadrę kierowniczą o konieczności wdrożenia systemu controllingu w naszym przedsiębiorstwie?

Agnieszka R., Wrocław

Read more
no. 12/2005

Na co zwracać uwagę przy opracowywaniu metody SPACE

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na wysoko konkurencyjnym rynku. Słyszałem, że skuteczną metodą określania pozycji strategicznej firmy jest analiza SPACE. Na co zwraca się uwagę przy jej opracowaniu? Włodzimierz G., Warszawa

Read more
Open access no. 12/2005

Controlling projektów informatycznych w praktyce

Jaka jest specyfika controllingu projektów informatycznych? Doświadczeniami dzielą się Sebastian Asendorf i Eva-Marie Hohnholt – konsultanci Helbling Management Consulting GmbH.
Read more
no. 12/2005

Jak prowadzić rachunek kosztów jakości

Jestem controllerem w spółce produkcyjnej. Wdrażamy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO serii 9000:2000. Zarząd spółki oczekuje oceny efektów tego systemu zarządzania jakością. Jak należy prowadzić rachunek kosztów jakości?

Zofia N., Warszawa

Read more
no. 12/2005

"Wieloryby" w dystrybucji ‑ wykorzystanie systemów ABC/M

Niniejsze opracowanie jest II częścią cyklu prezentującą przykład wykorzystania koncepcji rachunku kosztów działań w zarządzaniu rentownością klientów przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Jej celem jest pokazanie wykorzystania krzywych wieloryba zyskowności klientów do identyfikacji profilu rentownego i nierentownego klienta na przykładzie wdrożonego systemu ABC/M w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym branży...

Read more
no. 12/2005

Jak poradzić sobie z wprowadzeniem zmiany w organizacji

Na łamach miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” często są opisywane zagadnienia związane z wdrożeniem systemu controllingu, Strategicznej Karty Wyników czy innych systemów. Wszystkie te projekty wiążą się ze zmianą w sposobie funkcjonowania firmy. Jak poradzić sobie z wprowadzeniem zmiany w organizacji?

Jacek R., Gdańsk

Read more
no. 12/2005

Jak przebiega proces tworzenia budżetu wpływów i wydatków

Duże znaczenie w działalności przedsiębiorstwa ma płynność finansowa. Jakie narzędzia, oprócz standardowego sprawozdania cash flow powiązanego z bilansem i rachunkiem zysków i strat, można wykorzystać w działalności przedsiębiorstwa? Adam W., Inowrocław
Read more
no. 12/2005

Odchylenia ‑ wyznaczanie granic tolerancji

Już na etapie projektowania systemu budżetowania powinno się nadać szczególną wagę nie tylko opracowaniu arkuszy budżetowych każdej jednostki budżetowej i relacjom oraz sprzężeniom informacyjno-rzeczowym w całym systemie budżetowania, ale także sposobowi ustalania oraz zasadom określania miar i wielkości granicznych odchyleń od założonych standardów. Należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:...

Read more
no. 12/2005

Publikowanie danych przez Excela

Podstawową funkcjonalnością systemów analitycznych jest publikacja danych. Należy rozróżnić wiele poziomów takiej publikacji: prezentacja raportu na ekranie komputera, drukowanie raportów, możliwość otworzenia pliku raportu przez inne osoby, stworzenie pliku-kopii raportu dla celów otwierania przez inne osoby, publikacja raportu w sieci jako strony internetowej.

Read more
no. 12/2005

Wdrożenie aplikacji wspierającej Balanced Scorecard w firmie Transsystem

Kierownictwo firmy Transsystem podjęło decyzję o wdrożeniu Balanced Scorecard w listopadzie 2001 r. Pierwszy etap wdrożenia objął opracowanie koncepcyjne modelu efektywności strategicznej BSC i był realizowany na podstawie autorskiej metodologii firmy Benten. W ramach pierwszego etapu prac zrealizowano następujące fazy projektu: wypracowanie modelu i koncepcji rozwiązania, wdrożenie modelu, budowa...

Read more

Advertisement