Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2020 (november)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 11/2020 - Dochody z zagranicy – aspekty podatkowe

Dochody z zagranicy – aspekty podatkowe

W obecnej sytuacji gospodarczej coraz częściej dochodzi do relokacji pracowników – zagraniczni pracownicy są relokowani do Polski, polscy pracownicy przenoszą się za granicę. Nierzadko pracownicy wykonują swoje obowiązki w dwóch lub więcej państwach. Co więcej – obecnie, w związku z mającą miejsce pandemią COVID-19, nastąpiła zmiana dotychczasowego trybu pracy i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzono lub wprowadza się pracę zdalną. Oznacza to, że pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie. Niestety, wraz z nowymi możliwościami, rodzą się również wątpliwości co do właściwego opodatkowania dochodów z pracy – szczególnie te, dotyczące właściwego wyboru kraju, w którym należy dochody z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia opodatkować. W bieżącym wydaniu magazynu, Katarzyna Sadowska, doradca podatkowy oraz Tax Supervisor w RSM Poland, rozwiewa wątpliwości naszych czytelników w zakresie tego, jak prawidłowo opodatkować dochody z pracy wykonywanej poza granicami kraju. Ponadto w wydaniu: wskaźniki KPI dla e-commerce, MSSF w czasach COVID-19 oraz koszty na przełomie roku obrotowego. Zapraszam do lektury!

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF Buy a printed edition

Articles

Open access no. 11/2020

Szczepienia przeciw grypie – kiedy stanowią przychód dla pracowników

Szczepienia przeciw grypie – kiedy stanowią przychód dla pracowników

Wartość szczepienia przeciw grypie nie stanowi przychodu pracowników m.in. wtedy, gdy obowiązek jego przeprowadzania nakładają na pracodawcę przepisy, np. ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W pozostałych przypadkach wartość takiego szczepienia stanowi opodatkowany przychód, od którego, co do zasady, należne są też składki ZUS.

Read more
Open access no. 11/2020

Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Read more
Open access no. 11/2020

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości

Do Sejmu RP wpłynęły dwa rządowe projekty ustaw wprowadzające zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Planowane zmiany mają związek m.in. z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej i koniecznością ujawniania informacji o dochodach z tytułu ukrytych zysków.

Read more
no. 11/2020

Growth marketing w praktyce

Growth marketing w praktyce

Czym jest growth marketing i czym różni się od tradycyjnego marketingu? Jaki jest cel growth marketingu? Jakie są najważniejsze KPI w e-commerce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zaprezentowane zostały w poniższym artykule.

Read more
no. 11/2020

Dochody z zagranicy – aspekty podatkowe

Dochody z zagranicy – aspekty podatkowe

W obecnej sytuacji gospodarczej, coraz częściej dochodzi do relokacji pracowników – zagraniczni pracownicy są relokowani do Polski, polscy przenoszą się za granicę. Nierzadko pracownicy wykonują swoje obowiązki w dwóch lub więcej państwach. Co więcej – obecnie, w związku z mającą miejsce pandemią COVID-19, nastąpiła zmiana dotychczasowego trybu pracy i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzono...

Read more
no. 11/2020

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Zmodyfikowana w 2019 r. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania daje możliwość jeszcze bardziej restrykcyjnego jej stosowania przez organy podatkowe. Ustawodawca postanowił zmienić przepisy, decydując o zniesieniu limitu, powyżej którego fiskus może stosować klauzulę. W wyniku tych zmian organ podatkowy może stosować klauzulę nawet wtedy, gdy korzyść podatkowa związana z optymalizacją jest niewielka....

Read more
no. 11/2020

Koszty na przełomie roku obrotowego

Koszty na przełomie roku obrotowego

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.

Read more
no. 11/2020

Wybór biegłego rewidenta – aspekty praktyczne

Wybór biegłego rewidenta – aspekty praktyczne

Kto jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta oraz jakie są terminy wyboru? Jak zwiększyć skuteczność procesu związanego z wyborem biegłego rewidenta? Jakie są cztery najważniejsze etapy, na jakie można podzielić proces wyboru biegłego rewidenta? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w artykule.

Read more
no. 11/2020

MSSF 9 w czasach COVID‑19

MSSF 9 w czasach COVID-19

Pandemia koronawirusa, z jaką przychodzi się nam zmierzyć, już od początku roku odbija się szerokim echem również w gospodarce. Drastyczne środki zaradcze, jakie zostały wprowadzone w walce z pandemią znacząco zakłóciły działalność w wielu sektorach, co odbiło się na reakcji rynków kapitałowych na całym świecie. Taka sytuacja wpływa również na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw.

Read more
no. 11/2020

Lean Logistics – jak zoptymalizować logistykę, magazynowanie i łańcuch dostaw

Lean Logistics – jak zoptymalizować logistykę, magazynowanie i łańcuch dostaw

Całkiem niedawno sukces rynkowy zależał od dostępności produktów (podaż), ale dziś najistotniejszym elementem przewagi konkurencyjnej jest czas realizacji potrzeby klienta. Zarówno indywidualnego, jak i przedsiębiorstwa. Dlatego walutą w logistyce jest czas – jedyny prawdziwie nieodnawialny zasób, jakim dysponujemy. Tylko, czy robimy to świadomie? Czy czas gra na naszą korzyść? A może jest śmiertelnym...

Read more
no. 11/2020

Przegląd systemów WMS

Przegląd systemów WMS

Magazyn staje się sercem łańcucha dostaw i dlatego jest centralnym punktem inwestycji sprzedawców detalicznych, producentów i dostawców usług logistycznych. System technologii magazynowej staje się coraz bardziej złożony, operatorzy łańcucha dostaw potrzebują bardziej wyrafinowanych systemów zarządzania, które mogą koordynować dużą liczbę indeksów, różnorodność inteligentnych urządzeń i systemów połączonych...

Read more
no. 11/2020

Franczyza bankowa finansowana kredytem

Franczyza bankowa finansowana kredytem

Artykuł poświęcony jest problematyce franczyzy bankowej finansowanej kredytem bankowym. Tego typu franczyza stanowi innowacyjne źródło finansowania banków komercyjnych (franczyzodawców) w formie opłat uiszczanych przez franczyzobiorców, zobligowanych do prowadzenia – w ramach zawartych umów franczyzowych – placówek bankowych. Dodatkowo, banki generują zyski z tytułu kredytów udzielonych franczyzobiorcom...

Read more

Advertisement