Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2015

CiRZ_11.jpg

Umowy wsparcia Service Level Agreement

W dzisiejszych czasach pracownik działu controllingu musi być „wszechstronny”. Co to oznacza? Czy powinien być świetnym ekspertem z dziedziny raportowania, budżetowania czy szeroko pojętego controllingu? Czy to wystarczy? Czy nie powinien być również dobrym: księgowym? negocjatorem? trenerem? Czy nie powinien znać świetnie różnego rodzaju narzędzia typu Excel, Access, SQL, systemy BI? Czy nie powinien też wiedzieć, co to jest proces w firmie, jak go zbadać i przedstawić w formie graficznej? Taka szeroka wiedza jest wymagana od pracowników tych działów. Oczywiście trzonem umiejętności są cechy czysto controllingowe, ale dodatkowo wymagana jest wiedza z innych obszarów działalności całego przedsiębiorstwa. Aby sprostać tym rosnącym potrzebom zmieniać trzeba oblicze naszego miesięcznika. Czynić go różnorodnym w tematyce, ale zawsze z tematem wiodącym, przedstawianym wielowymiarowo.

Tematem przewodnim bieżącego numeru jest umowa SLA – Service Level Agreement. Czy umowa typu SLA jest typową umową wsparcia? Jakie są jej podstawy prawne? Jakie standardowe wskaźniki efektywności są w niej stosowane? Jak stworzyć w Excelu narzędzie do jej rozliczania? Tego dowiedzą się Państwo z materiałów przygotowanych przez ekspertów zajmujących się tym zagadnieniem w codziennej pracy. Poruszamy także interesujące tematy dotyczące procesów w firmie, controllingu sprzedaży i marketingu czy też rachunkowości dla pracowników controllingu. W jaki sposób skonsolidować sprawozdania finansowe dowiemy się na praktycznym przykładzie – rachunku wyników i strat w grupie spółek. Nie zabraknie też miejsca dla materiału na temat zasad i procesów w controllingu budowlanym. Polecamy materiał o wsparciu, jakie powinna dawać obrana strategia marketingowa w celu realizacji opracowanego planu sprzedaży. O metodach modelowania procesów biznesowych dowiemy się z obszernego materiału na ten temat z działu controllingu procesów. Na koniec polecam temat o sztuce perswazji w kontaktach interpersonalnych wewnątrz organizacji.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 11/2015

Nagrody Dyrektora Finansowego Roku rozdane!

23 września br., podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w warszawskim hotelu Sheraton, odbył się finał jubileuszowej, X edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej ceremonii zostali ogłoszeni laureaci plebiscytu promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się...

Read more
Open access no. 11/2015

II Forum Nowoczesnego Controllingu

8-9 października br., w warszawskim Airport Hotel Okęcie, po raz drugi odbyło się Forum Nowoczesnego Controllingu, którego jednym z organizatorów był Controlling i Rachunkowość Zarządcza. Tematem przewodnim były „Koszty pod kontrolą”.

Read more
Open access no. 11/2015

W tych branżach najłatwiej znaleźć pracę i dobrze zarobić

Najwięcej ofert pracy czeka na specjalistów w IT, głównie programistów, w bankowości oraz w handlu i obsłudze klienta. Rośnie też popyt na pracowników z branży produkcji przemysłowej i sektora TSL. Zatrudnieni w tych branżach mogą też liczyć na największe wynagrodzenie.

Read more
Open access no. 11/2015

XIX FORUM ADO/ABI "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej"

Dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych, dwoma najbardziej aktualnymi zagadnieniami pozostają: stosowanie zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich oraz przyjmowane właśnie w Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Właśnie tym tematom będzie poświęcone...

Read more
Open access no. 11/2015

Dobre praktyki controllingu w firmach produkcyjnych

Magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza objął patronatem medialnym konferencję DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU W FIRMACH PRODUKCYJNYCH. Wydarzenie będzie miało miejsce w Warszawie w dniach 30.11-2.12.2015.

Read more
Open access no. 11/2015

X FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "MARKETING SKLEPÓW INTERNETOWYCH ‑ BUDOWANIE MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na X Forum marketingu internetowego "Marketing sklepów internetowych - budowanie marki w mediach społecznościowych".

Read more
Open access no. 11/2015

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2016 roku

Read more
no. 11/2015

Charakterystyka controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym

Rynek budowlany zawsze pozostaje w ścisłej zależności od aktualnej sytuacji zarówno w kraju jak i za granicą. Już sam ten fakt powoduje, że bywa on od dość trudny dla jego uczestników. Budownictwo jako branża o dużej zmienności zarówno pod kątem kapitału, czasu, koniuktury wymaga częstych analiz, ciągłego śledzenia kosztów. W materiale omówiona zostanie istota i cele controllingu...

Read more
no. 11/2015

Kontrola wydatków w układzie rodzajowo‑funkcjonalnym kosztów

calculators-and-statistk-xs.jpg

Prawidłowo prowadzona ewidencja kosztów w układzie rodzajowo-funkcjonalnym pozwala w sposób sprawny i wydajny zarządzać strukturą kosztów. Umożliwia również kadrze zarządzającej bardziej precyzyjną i dokładną analizę danych liczbowych, co ma wpływ na skuteczniejszą politykę cenową, a co za tym idzie osiągnięcie większej rentowności przedsiębiorstwa.

Read more
no. 11/2015

Konsolidacja sprawozdań finansowych – rachunek zysków i strat

photodune-3989410-risk-management-xs.jpg

Przedstawiamy pierwszą część z cyklu artykułów dotyczących sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wybranych problemów z tym związanych. W niniejszym numerze zajmiemy się konsolidacją rachunku zysków i strat.

Read more
no. 11/2015

Umowa wsparcia jako jedna z form umowy SLA w grupie kapitałowej – jakie korzyści może przynieść?

project-management-xs.jpg

Celem materiału jest przedstawienie form współpracy pomiędzy spółkami, jak również działami w spółkach, które przynoszą wymierne efekty biznesowe. Na przykładzie zostanie przedstawiony proces powstawania tzw. umowy wsparcia w grupie kapitałowej.

Read more
no. 11/2015

Przykłady wskaźników KPI do umowy SLA

Umowa SLA (Service Level Agreement) jest umową wsparcia pomiędzy dwiema stronami, której głównym przedmiotem jest zapewnienie ciągłości ważnych dla firmy procesów biznesowych. Przeważnie stosowana i kojarzona jest z usługami IT. W materiale zostaną przedstawione przykłady wskaźników efektywności do mierzenia wykonalności umowy, w zakresie świadczonych usług na dwóch przykładach....

Read more
no. 11/2015

Excel jako narzędzie umożliwiające rozliczanie umowy wsparcia w Centrum Usług Wspólnych

W materiale zostanie przedstawiony przykład narzędzia zbudowanego w Excelu, do comiesięcznego rozliczania wartości umowy wsparcia pomiędzy spółkami grupy kapitałowej. W grupie jeden z podmiotów pełni funkcję tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW), które świadczy usługi personalne, IT, księgowe, controllingowe czy też zaopatrzenia na rzecz pozostałych spółek grupy.

Read more
no. 11/2015

Źródła podziału kosztów na miejsca powstawania kosztów i koszty działań

Modelowanie procesów biznesowych sformalizowanymi metodami to bardzo dobre narzędzie analityczne do projektowania wysokiej jakości wytycznych do tworzenia kont w obszarze controllingu, zarówno dla metod opartych na miejscach powstawania kosztów, jak i metod opartych na kosztach czynności (metody ABC, Activity Based Cost).

Read more
no. 11/2015

Strategia marketingowa jako wsparcie realizacji założonych planów sprzedażowych

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci marketing przeszedł daleką ewolucję. Kiedyś utożsamiany był on z procesem stymulowania sprzedaży, dziś bardziej postrzegany jest jako badanie rynku i pozyskiwanie informacji służących do rozwijania produktów lub usług oraz zaspokajania potrzeb zgłaszanych przez rynek. Działalność marketingowa przedsiębiorstw w silny sposób ukierunkowana jest na...

Read more
no. 11/2015

Sztuka perswazji w kontaktach interpersonalnych wewnątrz organizacji

Znaczenie słowa perswazja ewoluuje. Jedni kojarzą je z manipulacją, inni z oznaką pewności i logiką argumentacji. Są też tacy, którzy odbierają je jako propagandę czy indoktrynację. Tak naprawdę chodzi o komunikację perswazyjną.

Read more
no. 11/2015

Prawne aspekty umowy SLA

Umowy SLA (ang. Service Level Agreement) są umowami coraz częściej występującymi w obrocie prawnym, w szczególności w sektorze IT. Jak poprawnie skonstruować taką umowę?

Read more

Advertisement