Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019

CiRZ_232.jpg

MSSF 16 (IFRS 16) – Leasing w pytaniach i odpowiedziach

W nadchodzącym 2019 roku czeka nas wiele zmian – skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych, rozszerzenie katalogu jednostek mogących skorzystać z uproszczeń w rachunkowości, a także zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych. To tylko wierzchołek góry lodowej... Jest do czego się przygotowywać. W bieżącym numerze szczególną uwagę poświęcamy MSSF 16 – Leasing i nowym obowiązkom po 1 stycznia 2019 roku.

Kogo dotyczy MSSF 16? Czy podobnie jak dotychczas będą wyłączenia ze stosowania zasad MSSF 16? Jak wycenić aktywa (prawo do aktywów) według nowych zasad? Jak zaprezentować je w bilansie? To tylko nieliczne z wielu pytań, jakie zadają uczestnicy szkoleń z MSSF. Poprosiliśmy Piotra Staszkiewicza, eksperta RSM Poland, który w praktyce zajmuje się nowym Standardem, o zebranie najczęstszych pytań z jego praktyki i udzielenie na nie odpowie­dzi. Zachęcam do lektury artykułu pt.: „MSSF 16 (IFRS 16) – Leasing w pytaniach i odpowiedziach“.

O czym jeszcze w numerze? O zasadzie ostrożnej wyceny w rachunkowości i praktycznych aspektach jej zastosowania. O rachunku target costing, czyli o tym, jak stawiać cele na poziomie kosztów jednostkowych, aby osiągnąć zamierzony poziom kosztu wytworzenia, marży lub ceny sprzedaży. I wreszcie o rozliczaniu kosztów wydatków związanych z organizacją imprez pracowniczych, bowiem sezon „imprezowy“ w pełni. Ponadto, specjalnie na Państwa prośbę, dużo o Excelu w praktyce. Gorąco zapraszam do lektury!

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 1/2019

E‑teczki po 1 stycznia 2019 r. Archivio odpowiada na nowe potrzeby działów kadrowych i księgowych

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r., poz. 357), która oznacza rewolucję w sposobie prowadzenia akt osobowych pracownika.

Read more
Open access no. 1/2019

Polski rynek M&A

W trzecim kwartale 2018 roku doszło do 51 transakcji M&A z udziałem polskich podmiotów. Pomimo że to o dziewięć fuzji i przejęć więcej niż w analogicznym okresie w roku 2017, nie można mówić o wyraźnym trendzie wzrostowym czy sezonowości na krajowym rynku M&A.

Read more
Open access no. 1/2019

Nowe obowiązki pracodawcy w związku ze zmianą przepisów o wypłacie wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

CiRZ_1_04.jpg

Od 1 stycznia 2019 r. podstawową formą wypłaty wynagrodzenia stanie się wypłata na rachunek płatniczy pracownika. Od pracowników, którym obecnie wynagrodzenie jest wypłacane w gotówce, pracodawca będzie musiał uzyskać informację o numerze rachunku płatniczego albo wniosek o dalsze wypłacanie pensji w formie gotówkowej.

Read more
Open access no. 1/2019

Przedsiębiorcy odliczą mniej wydatków na samochody osobowe

W 2019 r. podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych podatnika. Wcześniej Ministerstwo Finansów planowało, że będzie to tylko 50%. Leasingowane samochody osobowe zostaną objęte także limitami w zaliczaniu do kosztów podatkowych związanych z nimi wydatków. Nowe przepisy mają...

Read more
Open access no. 1/2019

E‑sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

CiRZ_1_07.jpg

Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo...

Read more
Open access On-line only no. 1/2019

Za nami IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

KPMG_2019.png

15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki wysłuchali 11 prelekcji ekspertów KPMG na temat aktualnych zmian z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które...

Read more
no. 1/2019

Metody ustalania cen

CiRZ_1_15.jpg

Ceny sprzedaży produktów i usług określone przez przedsiębiorstwo zależą od wielu czynników, takich jak uwarunkowania rynkowe czy koszty wytworzenia produktów i usług w przedsiębiorstwie. Z jednej strony ceny są określone przez rynek i elastyczność cenową popytu, z drugiej strony powinny pokrywać ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty oraz zapewniać minimalny wymagany poziom zysku.

Read more
no. 1/2019

Koszty na celowniku – target costing

CiRZ_1_21.jpg

Większość systemów rachunkowych zajmuje się analizą i opisywaniem przeszłych zdarzeń, jakie zaszły w przedsiębiorstwie. Rozwiązania controllingowe dostarczają szeregu narzędzi, które pozwalają nie tylko prognozować, ale też planować przyszłe poziomy kosztów, przepływów finansowych itp. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z metod, której zadaniem jest stawianie celów na poziomie kosztów jednostkowych,...

Read more
no. 1/2019

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

CiRZ_1_36.jpg

Koniec roku wiąże się ze sporządzeniem przez jednostki gospodarcze sprawozdania finansowego. Jednostki tworzące grupę kapitałową zobowiązane są do konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tematyce tej został poświęcony rozdział 6 ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) oraz MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, który szczegółowo opisuje proces tworzenia...

Read more
no. 1/2019

Zasada ostrożnej wyceny

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny każda jednostka, która ma obowiązek prowadzić pełne księgi rachunkowe, jest zobowiązana do dokonywania wyceny wszystkich składników aktywów i pasywów sprawozdania finansowego tak, aby ich wartość bilansowa była jak najbardziej realna oraz oparta o rzeczywiście poniesione koszty, z uwzględnieniem zmniejszenia wartości.

Read more
no. 1/2019

Koszty wydatków związanych z imprezami pracowniczymi

CiRZ_1_45.jpg

Spotkania świąteczne czy noworoczne dla pracowników firmy lub kontrahentów stanowią niezwykle ważny element zintegrowania zespołu, co również przekłada się na zwiększenie motywacji do dalszej pracy wśród pracowników. Może mieć to również bezpośrednie przełożenie na osiągane przez jednostkę przychody. Podatnicy nie mogą zapomnieć jednak, iż taka forma podtrzymywania relacji niesie za sobą konsekwencje...

Read more
no. 1/2019

MSSF 16 (IFRS 16) ‑ Leasing w pytaniach i odpowiedziach

CiRZ_1_11.jpg

Kogo dotyczy MSSF 16? Czy podobnie jak dotychczas będą wyłączenia ze stosowania zasad MSSF 16? Jak wycenić aktywa (prawo do aktywów) według nowych zasad? Jak zaprezentować w bilansie? Co w sytuacji, gdy wartości aktywów nie mamy wykazanej w umowie najmu lub gdy umowa zawarta jest na krótki okres (jednego roku)? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, związanych z MSSF 16 i zasadach dotyczących leasingu...

Read more
no. 1/2019

Wielopoziomowe formuły sumujące i warunkowe

CiRZ_1_27.jpg

Każdy użytkownik Excela zna na pewno formułę SUMA(), nie każdy jednak zna inne formuły sumujące. Czasami niezbędne jest dodanie wartości według wybranych parametrów albo zbudowanie wzoru, który pokaże nam, czy dane w tabeli spełniają wyznaczone kryteria. Warto zapoznać się z kilkoma bardzo użytecznymi formułami, które uproszczą dodawanie wybranych danych albo ich selekcję.

Read more
no. 1/2019

Formuły tablicowe w Excelu

CiRZ_1_31.jpg

W Excelu trafiamy czasem na bardziej skomplikowane obliczenia, które wymagają operacji na tablicach danych, czyli tzw. formuły tablicowe. W tym artykule pokażemy kilka przykładów, kiedy mogą być użyteczne.

Read more

Advertisement