Authors

Piotr Staszkiewicz

Biegły rewident, specjalista w dziedzinie audytu wg krajowych i międzynarodowych standardów audytu z wieloletnim doświadczeniem w audytach sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczych sporządzanych wg Uor, MSSF, US GAAP, German GAAP czy UK GAAP spółek z branży motoryzacyjnej, handlowej, usługowej oraz produkcyjnej

Articles

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement