Dane i prognozy ekonomiczne

Open access no. 10/2012

 

Wskaźniki kwartalne i roczne

2010

2011

2012

2013

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

PKB

mld PLN

1 416,4

1 524,7

1 597,9

1 667,0

370,5

388,4

394,4

444,7

386,4

404,3

411,3

464,9

PKB

% r/r

3,9

4,3

2,2

1,9

3,5

2,4

1,7

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

Popyt krajowy

% r/r

4,6

3,6

–0,1

1,1

2,7

–0,2

–1,1

–1,2

–0,2

0,5

2,2

1,6

Spożycie indywidualne

% r/r

3,2

3,1

1,7

1,7

2,1

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

Nakłady brutto na środki trwałe

% r/r

–0,4

8,1

0,0

–2,6

6,7

1,9

–2,0

–2,0

–4,0

–4,0

–3,0

–1,0

Produkcja przemysłowa

% r/r

9,0

7,7

2,5

2,7

4,9

2,8

0,1

2,7

1,1

3,8

3,5

2,5

Produkcja budowlano-montażowa

% r/r

4,6

16,3

–3,8

–7,3

13,8

2,2

–11,1

–8,8

–10,4

–7,2

–5,0

–7,7

Sprzedaż detalicznaa

% r/r

6,1

11,2

7,2

4,5

12,6

6,5

5,9

4,9

4,6

3,7

5,2

4,4

Stopa bezrobociab

%

12,4

12,5

13,6

13,9

13,3

12,4

12,5

13,6

14,0

13,2

13,3

13,9

Płace brutto w sektorze przedsiębiorstwa

% r/r

3,3

5,0

3,7

1,7

5,3

3,0

2,9

3,0

1,7

2,1

1,7

1,4

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

% r/r

0,8

3,2

0,3

0,0

0,6

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Eksport (w euro)

% r/r

22,8

11,4

2,0

4,2

5,7

0,5

–0,1

2,0

2,0

4,0

5,0

6,0

Import (w euro)

% r/r

24,9

11,5

–1,6

1,9

6,2

–3,2

–6,1

–3,0

–2,0

0,5

5,5

4,0

Bilans handlowy

mln EUR

–8 893

–10 112

–4 904

–1 697

–2 165

–1 743

–24

–972

–692

–511

–200

–293

Rachunek bieżący

mln EUR

–16 493

–15 974

–12 216

–7 219

–4 344

–2 702

–2 153

–3 017

–2 243

–947

–1 816

–2 212

Rachunek bieżący

% PKB

–4,7

–4,3

–3,2

–1,8

–4,7

–4,5

–3,8

–3,2

–2,6

–2,1

–2,0

–1,8

Wynik general government

% PKB

–7,8

–5,1

–3,4

–3,0

Inflacja (CPI)

% r/r

2,6

4,3

3,8

2,5

4,1

4,0

3,9

3,3

2,7

2,1

2,5

2,5

Inflacja (CPI)b

% r/r

3,1

4,6

3,0

2,5

3,9

4,3

4,0

3,0

2,5

2,1

2,5

2,5

Inflacja bazowa po wył.
cen żywności i energii

% r/r

1,6

2,4

2,3

2,1

2,5

2,5

2,2

2,1

2,2

2,0

2,2

2,2

Ceny produkcji (PPI)

% r/r

2,1

7,6

3,5

1,7

6,1

4,7

2,7

0,7

0,9

1,1

2,1

2,6

Podaż pieniądza (M3)b

% r/r

8,8

12,5

6,4

4,9

9,3

11,1

8,6

6,4

7,3

7,6

6,6

4,9

Zobowiązaniab

% r/r

9,1

11,7

6,5

5,2

8,5

10,4

8,9

6,5

6,7

7,7

6,8

5,2

Należnościb

% r/r

9,2

14,4

3,1

3,6

12,8

10,7

5,7

3,1

4,3

5,2

5,9

3,1

EUR/PLN

PLN

3,99

4,12

4,20

4,15

4,23

4,26

4,14

4,17

4,21

4,15

4,15

4,10

USD/PLN

PLN

3,02

2,96

3,31

3,37

3,23

3,32

3,33

3,36

3,45

3,39

3,35

3,29

CHF/PLN

PLN

2,90

3,34

3,49

3,37

3,50

3,55

3,45

3,47

3,51

3,39

3,32

3,28

Stopa referencyjnab

%

3,50

4,50

4,25

4,00

4,50

4,75

4,75

4,25

4,00

4,00

4,00

4,00

WIBOR 3M

%

3,94

4,54

4,94

4,26

4,97

5,04

5,08

4,66

4,33

4,23

4,25

4,22

Rentowność bonów 52-tyg.

%

3,96

4,51

4,49

4,17

4,50

4,69

4,56

4,22

4,13

4,10

4,18

4,27

Rentowność obligacji 2L

%

4,72

4,81

4,40

3,97

4,66

4,71

4,21

4,00

3,93

3,90

3,98

4,07

Rentowność obligacji 5L

%

5,31

5,44

4,63

4,15

5,02

4,93

4,42

4,13

4,07

4,08

4,18

4,27

Rentowność obligacji 10L

%

5,74

5,98

5,17

4,85

5,58

5,38

4,90

4,80

4,80

4,86

4,88

4,87

Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu

Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 14 września 2012 r.

 

Also check

Open access no. 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Read more
Open access no. 4/2020

Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Read more
Open access no. 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement