Doświadczenia i wiedza ekspertów

no. 12/2017

Ocena ryzyka w projekcie z zastosowaniem Expected Monetary Value

Ryzyko stanowi nieodłączny element każdego projektu. Nie zawsze da się go uniknąć – czasem trzeba jest zaakceptować. Nie oznacza to jednak, że takim ryzykiem nie należy zarządzać. Wręcz przeciwnie – warto ocenić na ile jest ono istotne dla danego przedsięwzięcia. Dzięki temu można się na nie lepiej przygotować. Bierność wobec ryzyka jest najgorszą z możliwych opcji. Często prowadzi do wystąpienia poważnych...

Read more
no. 11/2017

Konsolidacja sprawozdań finansowych – wybrane zagadnienia

CiRZ_218_40.jpg

Powoli zbliża się koniec 2017 r. Jak co roku grupy kapitałowe będą musiały zmierzyć się z procesem konsolidacji sprawozdań finansowych. Zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych jest sporo, poczynając od spraw organizacyjnych, a kończąc na kwestiach merytorycznych.

Read more
no. 11/2017

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

CiRZ_218_27.jpg

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie – i to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

Read more
no. 11/2017

Umowa o rachunek powierniczy i umowa escrow – główne zastosowania

CiRZ_218_16.jpg

Rachunki powiernicze i rachunki escrow umożliwiają rozliczenie indywidualnych transakcji (umów) pomiędzy kontrahentami. Mają one na celu głównie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji handlowych zawieranych pomiędzy stronami, które mogą wspólnie ustalać zasady dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku. Bank realizuje zawarte w umowie rachunku dyspozycje oraz posiada kontrolę nad warunkami wypłaty...

Read more
no. 11/2017

Controlling w bankach

CiRZ_218_09.jpg

Znaczenie controllingu w bankach wzrosło w ostatniej dekadzie. Sektor bankowy staje się coraz bardziej konkurencyjny ze względu na postępującą konsolidację, wzrost udziału banków zagranicznych oraz firm, które prowadzą działalność parabankową. Klienci mają szeroki wybór z wachlarza usług, jakie oferuje współczesny rynek. Żeby móc sprostać ich wymaganiom, trzeba posiadać w odpowiednim czasie informację...

Read more
no. 10/2017

Błędy krytyczne w raportowaniu

CIRZ_217_45.jpg

W dzisiejszych czasach raportowanie jest nieodłącznym elementem niemal każdej firmy. Dostęp do informacji już dawno przestał być przywilejem wyłącznie dużych organizacji. Średnie, małe, a nawet mikrofirmy z coraz większą świadomością sięgają po dostępne na rynku systemy do raportowania lub budują je we własnym zakresie.

Read more
no. 10/2017

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku

CIRZ_217_35.jpg

1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935). To największa nowelizacja postępowania administracyjnego od 1980 r. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania administracyjnego, a także poprawienie relacji urząd – obywatel. W nowelizacji znalazło...

Read more
no. 10/2017

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV (FVA, PVA)

CIRZ_217_29.jpg

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest naturalnym procesem nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia, to jeden z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym...

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama