W dzisiejszych czasach rachunkowość zarządcza w rozumieniu controllingu pomaga firmom wejść na wyższy poziom konkurencyjności. Dzięki nim mogą rozwijać swój biznes, weryfikować swoje plany i osiągnąć pozycję lidera w branży. W jaki sposób narzędzia informatyczne wspierają ten proces biznesowy i czy firmom inwestycja w takie rozwiązanie na pewno się opłaci?

Systemy SAP ERP wspierają działania firm w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki modułom takim jak SAP CO są w stanie również wspierać procesy związane z rachunkowością zarządczą, popierając je danymi wyciągniętymi z systemu. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko strat finansowych i w bardzo łatwy sposób kontrolować wydatki ponoszone przez właścicieli biznesowych danych obszarów, co realnie wpływa na obniżenie kosztów stałych w całej organizacji.

Procesy podejmowania decyzji w dużych przedsiębiorstwach: jak system SAP wykorzystuje dane

Rozwiązanie firmy SAP wykorzystuje dane pochodzące z systemu księgowego, które są zaalokowane na konkretnych obiektach (w systemie), takich jak: miejsca powstawania kosztów, centra zysków czy zlecenia procesowe. Wartości te konfrontowane są wcześniej z ustalonym budżetem lub jego przewidywaniami. Ponadto w rachunkowości zarządczej wykorzystywane są wartości niemonetarne, np. FTE (ang. full time equivalent, ekwiwalent pełnego etatu czasu pracy) albo liczba wyprodukowanego towaru. Służy to obliczeniu wskaźników lub alokacji kosztów. W firmach produkcyjnych controlling pracuje ściśle z danymi zarówno planowanymi, jak i rzeczywistymi produkcji. Ma to na celu wyjaśnienie różnych odchyleń oraz kontrolę i optymalizację procesu, a także weryfikację kosztów produkcji. Umożliwia to bardzo szczegółową analizę rentowności, sprowadzoną do każdego produktu. W jasny sposób pozwala na skoncentrowanie się na tych najbardziej dochodowych towarach, pomaga w identyfikacji nieopłacalnych oraz wspomaga szybką i dokładną kalkulację kosztów na podobne, przyszłe projekty, co skraca czas tworzenia ofert.

Rachunkowość zarządcza w SAP ERP – jak to działa?

Koszty oraz przychody w SAP CO są uaktualniane z danych rachunkowości finansowej w czasie rzeczywistym. Księgowi w czasie wprowadzania dokumentów wyznaczają – lub jest on automatycznie wyznaczany – obiekt controllingowy, na który dekretowane są koszty. W wielu procesach księgowania konta tworzone są automatycznie przez osoby, które nie znają się na rachunkowości. Właśnie dlatego system wywodzi wszelkie informacje, takie jak np. wartość transakcji czy dane konta na podstawie rodzaju akwizycji biznesowej wprowadzanej przez konkretnego użytkownika (jak przesunięcia magazynowe czy złomowanie). Pozwala to na poprawne, niezmienne w czasie księgowania tych samych transakcji związanych z magazynem przez osoby, które nie muszą być szkolone z rachunkowości. Wpływa to jednocześnie na obniżenie kosztów pracowniczych. Wartość zapasu jest również automatycznie obliczana przez system na podstawie przyjęć oraz faktur zakupowych do poziomu pojedynczego produktu albo całej partii danego towaru.

W systemie znajdują się dane i ich źródło (ilościowe lub wartościowe) oraz ich odchylenia od normy. Są one przetwarzane automatycznie na podstawie danych logistycznych (jak marszruty oraz BOM) wprowadzonych do systemu. Dzięki temu w uproszczony sposób firmy mogą kontrolować wydatki ponoszone przez dany dział czy obszar rynku. Wpływa to na realne obniżenie kosztów stałych w całym przedsiębiorstwie. Raporty w czasie rzeczywistym ułatwiają oraz znacznie skracają komunikację, ponieważ każdy w danej organizacji ma dostęp do raportów, które w każdej chwili pokazują te same dane. Gdy pojawia się potrzeba lub prośba o sprawdzenie i weryfikację danych zdarzeń, nie ma konieczności przesyłania pomiędzy członkami zespołu różnych danych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

CiRZ_5_30.jpg

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Read more

Gdzie jest ograniczenie? Usprawnienie przedsiębiorstwa według Teorii Ograniczeń

CiRZ_3_2019_12.jpg

Zgodnie z teorią ograniczeń, każda organizacja ma co najmniej jedno ograniczenie, które ostatecznie limituje poziom osiąganych przez nią rezultatów. Ograniczenie może być fizyczne, w formie np. wąskiego gardła na produkcji lub wirtualne, w postaci stosowanych szkodliwych zasad lub procedur. Jaki jest klucz do identyfikacji tych ograniczeń w poszczególnych obszarach działalności firmy?

Read more

Kluczowe miary w rachunkowości przerobowej

CiRZ_3_2019_8.jpg

Czy jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji w obliczu ogromu napływających zewsząd informacji oraz zmienności i niepewności w każdym aspekcie życia i działalności? Czyż nie jest tak, że dążymy do posiadania bardzo precyzyjnych, dokładnych informacji, ponieważ mamy przekonanie, że to właśnie dzięki temu uzyskujemy pewność i niezmienność naszego otoczenia?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama