Raportowanie statutowe i zarządcze w międzynarodowych grupach kapitałowych

Menedżerowie finansowi (dyrektorzy) odpowiedzialni za raportowanie w międzynarodowych grupach kapitałowych bardzo często napotykają problemy w obszarze składania raportów. Na czym polega raportowanie statutowe i zarządcze do grupy i do osób zarządzających jednostką w danym kraju? W materiale przedstawimy koncepcję organizacji raportowania z punktu widzenia centrali grupy kapitałowej umożliwiającą raportowanie statutowe i zarządcze oraz konsolidację wyników całej grupy.

Jako przykład przedstawiamy grupę kapitałową, której centrala znajduje się we Włoszech, natomiast podległe jej cztery jednostki biznesowe w różnych krajach europejskich. Na czele całej grupy stoi dyrektor finansowy, który odpowiada za część finansową i sprawozdawczą. Podlegają mu poszczególni menedżerowie finansowi w każdej z jednostek. Menedżerowie finansowi każdej ze spółek grupy odpowiadają za raportowanie działalności jednostki do osób zarządzających daną jednostką oraz za dostarczanie niezbędnych informacji finansowych i zarządczych dyrektorowi. Ten odpowiada za raportowanie statutowe i zarządcze całej grupy. Jej strukturę przedstawia rysunek 1. Każda jednostka prowadzi działalności w trzech segmentach, co ma duży wpływ na strukturę i sposób raportowania wyników.

Raportowanie statutowe i zarządcze

Raportowanie w grupie dzieli się na:

  1. statutowe – raportowanie wyników finansowych jednostki lub grupy według stosowanych MSSF/MSR oraz lokalnych przepisów dla jednostek;
  2. zarządcze – raportowanie wyników jednostki lub grupy w podziale na segmenty.

Rodzaj raportu i danych w nim zawartych zależy od podmiotu raportującego. W przypadku jednostek biznesowych, w których za raportowanie odpowiedzialni są poszczególni menedżerowie finansowi, raportowanie odbywa się w dwa miejsca jednocześnie – do grupy oraz wewnętrznie, do osób zarządzających podmiotem w danym kraju. Drugim podziałem jest raportowanie statutowe jednostki i zarządcze. Dzięki temu powstają cztery grupy raportów, które przedstawia w formie macierzy tabela 1. Ujęte w niej zostały podstawowe przykładowe raporty – rachunek wyników jednostki i poszczególnych segmentów prowadzonej działalności, bilans i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Tabela 1. Macierz raportów dla menedżera finansowego jednostki [Źródło: opracowanie własne]
 

DO GRUPY

WEWNĘTRZNE

STATUTOWE

rachunek wyników, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSSF/MSR

rachunek wyników, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych według lokalnych przepisów

ZARZĄDCZE

zarządczy rachunek wyników w podziale na poszczególne segmenty działalności

zarządczy rachunek wyników w podziale na poszczególne segmenty działalności

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy