Dodatki specjalne

Jak przeprowadzać strategiczny controlling ryzyka

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana na osiąganie celów na konkurencyjnym rynku, jest ściśle powiązana z powstającą niepewnością co do przyszłych warunków jego funkcjonowania. Podjęcie ryzyka staje się szansą osiągnięcia dodatkowych zysków, będących wynagrodzeniem za jego akceptację. Jednak alternatywą dla potencjalnych zysków jest możliwość poniesienia straty, która jest następstwem niekorzystnych dla firmy zdarzeń zachodzących w otoczeniu czy wadliwości jej procesów wewnętrznych.

Atrybuty współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej

Zmiany zakresu, struktury i metod rachunkowości zarządczej występujące w praktyce prowadzą do zmiany roli i sposobów działania specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej, a także modyfikacji wymagań stawianych tym praktykom. Celem niniejszego opracowania jest określenie atrybutów współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej (zwanych też rachunkowcami zarządzania) w świetle opinii niektórych autorów, wymogów amerykańskiego Institute of Management Accountants oraz wyników badań empirycznych przeprowadzonych głównie w krajach angielskiego obszaru językowego oraz w Polsce.

Jak w praktyce obliczać i optymalizować ekonomiczną wartość dodaną (EVA)

Wielkością stosowaną do obliczania przyrostu wartości (zysku rezydualnego), względnie wartości przedsiębiorstwa, jest Economic Value Added (EVA). Ten wskaźnik opracowany przez firmę konsultingową Stern Stewart służy za centralną wielkość w całościowej zorientowanej na wartość koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Integracja systemu controllingu z systemem zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego

Budowa skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój organizacji. Również przemiany gospodarcze oraz wejście Polski do struktur Unii Europejskiej uwypukliły i wykształciły nowe podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zaczęły stosować nowoczesne metody i narzędzia zarządzania.

Archiwum

Polecamy