Dodatki specjalne

no. 12/2005

Jak przeprowadzać strategiczny controlling ryzyka

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana na osiąganie celów na konkurencyjnym rynku, jest ściśle powiązana z powstającą niepewnością co do przyszłych warunków jego funkcjonowania. Podjęcie ryzyka staje się szansą osiągnięcia dodatkowych zysków, będących wynagrodzeniem za jego akceptację. Jednak alternatywą dla potencjalnych zysków jest możliwość poniesienia straty, która jest następstwem niekorzystnych...

Read more
no. 11/2005

Atrybuty współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej

Zmiany zakresu, struktury i metod rachunkowości zarządczej występujące w praktyce prowadzą do zmiany roli i sposobów działania specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej, a także modyfikacji wymagań stawianych tym praktykom. Celem niniejszego opracowania jest określenie atrybutów współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej (zwanych też rachunkowcami zarządzania) w świetle opinii niektórych...

Read more
no. 10/2005

Jak w praktyce obliczać i optymalizować ekonomiczną wartość dodaną (EVA)

Wielkością stosowaną do obliczania przyrostu wartości (zysku rezydualnego), względnie wartości przedsiębiorstwa, jest Economic Value Added (EVA). Ten wskaźnik opracowany przez firmę konsultingową Stern Stewart służy za centralną wielkość w całościowej zorientowanej na wartość koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Read more
no. 9/2005

Integracja systemu controllingu z systemem zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego

Budowa skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój organizacji. Również przemiany gospodarcze oraz wejście Polski do struktur Unii Europejskiej uwypukliły i wykształciły nowe podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zaczęły stosować nowoczesne metody i narzędzia zarządzania.

Read more
no. 8/2005

Wykorzystanie modelu Du'Ponta w planowaniu finansowym

W niniejszej części cyklu zaprezentujemy zastosowanie modelu Du’Ponta w integracji różnych systemów zarządzania oraz omówimy m.in. zastosowanie modelu w procesie planowania odgórnego i oddolnego. Poza tym w opracowaniu przedstawimy zasady tworzenia szczegółowych budżetów komórek organizacyjnych.

Read more
no. 7/2005

Wykorzystanie modelu Du'Ponta w planowaniu finansowym

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją cyklu mówiącego o wykorzystaniu modelu Du’Ponta w planowaniu finansowym. W tej części autor przedstawi m.in. wykorzystanie modelu w procesie poprawy produktywności oraz metody planowania zmiany wartości wskaźników w czasie.

Read more
no. 6/2005

Wykorzystanie modelu Du'Ponta w planowaniu finansowym

Read more
no. 5/2005

Analiza interesariuszy w zarządzaniu strategicznym organizacji uczącej się

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama