Funkcje oceny efektywności inwestycji

CiRZ_213_14.jpg

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszej pod kątem możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych inwestycji pomocne są liczne mierniki oceny projektów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie na etapie analizy zapewnia porównywalność efektów uzyskiwanych z rozważanych inwestycji, nawet znacznie różniących się charakterem i rodzajem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane mierniki oceny wraz z odpowiadającymi im funkcjami w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

NPV

Wartość zaktualizowana netto (ang. Net Present Value, NPV) jest podstawową metodą oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Może być stosowana niezależnie od charakteru i wielkości inwestycji – wykorzystuje się ją zarówno na potrzeby niewielkich inwestycji majątkowych, jak i podczas przejęć czy fuzji przedsiębiorstw. Istotą tego miernika jest określenie obecnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych, które zostaną wygenerowane dzięki inwestycji.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum