Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

CIRZ_07_38.jpg

Polski ustawodawca dał wiele możliwości rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednak tryb ten uważa się za najbardziej dotkliwy sposób rozwiązania z pracownikiem umowy. Z racji tego powinien być stosowany z ostrożnością i w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach. Pamiętać należy, że w przypadku zastosowania tej możliwości rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na warunkach poprzednich, a także odszkodowanie.

Definicja

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. Ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. Zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.1

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum