Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych

CIRZ_07_41.jpg

Bardzo często zdarza się, że w codziennej pracy, poza podstawowymi obowiązkami, pojawia się również sytuacja, w której pracownik będzie zobowiązany do odbycia podróży służbowej, zarówno na terenie kraju, jak i za granicę. Podstawowym świadczeniem związanym z podróżami służbowymi są diety określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Należne pracownikowi diety przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem podczas wyjazdu delegacyjnego. Możemy śmiało stwierdzić, że delegacje krajowe, jak i zagraniczne na stałe wpisały się już w życie zawodowe. Natomiast, mimo ich powszechności, osoby rozliczające wyjazdy służbowe nadal popełniają wiele błędów, co wynika głównie z niedoprecyzowania poszczególnych przepisów ustaw oraz interpretacji organów podatkowych, w których to często padają sprzeczne opinie na temat rozliczania wyjazdów służbowych.

Podróż służbowa – jak rozróżnić delegację od wyjazdu służbowego?

Aby podróż służbowa pracownika spełniła znamiona delegacji, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników związanych z oddelegowaniem pracownika, dzięki czemu przedsiębiorca nie narazi się na ewentualne niedociągnięcia oraz dodatkowe koszty.

Zdarza się, że nie wszystkie podróże pracownicze, będą mogły być uznane za podróż służbową zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy, w którym określone jest również rozporządzenie właściwe do poprawnego postępowania w sprawach delegacji. Podróż służbowa nosi znamiona delegacji wówczas, gdy spełnione zostaną trzy warunki:

  • podróż odbywać się będzie w celu wykonania przez pracownika zadania służbowego,
  • podróż odbywać się będzie poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika,
  • podróż odbywać się będzie na polecenie pracodawcy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum