Zyski a płynność spółki – różnice i podobieństwa

cirz_8_proces budz.jpeg

Wysoki zysk netto cieszy kadrę zarządzającą, ale często przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, gdzie, podziały się pieniądze, skoro wypracowany wynik nie przekłada się na zasoby kont bankowych. Z drugiej strony wysoka płynność spółki (tzw. nadpłynność) związana z nadmiarem gotówki w banku nie jest pożądanym stanem, zwłaszcza w długim okresie. W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady obrazujące różnice pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu finansowym a płynnością przedsiębiorstwa oraz wyjaśniono przyczyny tych rozbieżności występujące w praktyce. Wskazano też, jaki stan jest optymalny dla jednostki przy określonych założeniach jej funkcjonowania.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (ang. cash flow statement) jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego spółki. Pomimo że sporządzenie cash flow nie zawsze jest obowiązkowe z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości (zależne to jest np. od formy prawnej jednostki oraz od jej wielkości), dla osób zarządzających jest to kluczowe zestawienie, bez którego trudno podejmować optymalne decyzje na poziomie zarówno operacyjnym, jak i strategicznym.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum