Zasady podziału zysku - wypłata dywidendy za 2016 r.

CiRZ_213_40.jpg

Wspólnicy spółki z o.o. (spółki akcyjnej) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Formalna możliwość wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych wymaga spełnienia określonych warunków, do których należą:

  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  • zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (w spółce akcyjnej zawsze, w spółce z o.o. – w przypadku spełnienia przesłanek z art. 64 ustawy o rachunkowości),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników,
  • zadysponowanie zyskiem do wypłaty z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów określonych w art. 189 § 2 i art. 192 oraz w art. 348 § 1 i art. 396 § 1 k.s.h.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

    Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego 4/2017

Drukuj

Zobacz również

Archiwum