Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniach rentowności przedsiębiorstw

CiRZ_216_15.jpg

Określenie rentowność pochodzi od terminu „renta” oznaczającego stosunek efektu do nakładu. Miarą osiąganej rentowności przedsiębiorstwa jest relacja zysków do zaangażowanych kapitałów lub czynników produkcji. Poziom rentowności, jeśli pominie się przyczyny o charakterze obiektywnym (np. koniunkturę, sytuację monopolistyczną), zależy od efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i stanowi wyraz jego sprawności finansowej. Dlatego analiza wskaźnika rentowności stanowi jeden z najistotniejszych elementów analizy finansowej.

Rentowność biznesu można oceniać na kilku poziomach, rozpoczynając od marży brutto, która opisuje rentowność sprzedaży po uwzględnieniu jedynie kosztów zmiennych. Kolejno można analizować marżę operacyjną EBIT (ang. earnings before interests) obejmującą również koszty stałe spółki. Niejednokrotnie stosowana jest też marża EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji. Wskaźnikiem uwzględniającym wszystkie rodzaje kosztów, również związanych z finansowaniem, jest marża netto.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum