Wycena środków trwałych w przedsiębiorstwie - teoria i praktyka

W myśl ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Natomiast wydatki na nabycie tych składników majątku, których przewidywany okres użyteczności jest krótszy niż jeden rok, jednostka zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Pomiar i wycena stanowią podstawę do generowania informacji użytecznych1 dla różnych grup jej użytkowników. S. Hońko2 podkreśla, że: ...pomiar następuje według określonych zasad, dostosowanych do określonej grupy użytkowników. Potrzeby tej grupy wpływają na metody, dokładność i terminowość pomiaru..., ...pomiar poprzedza wycenę...

Wycena oznacza pomiar wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w mierniku pieniężnym. Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów w rachunkowości następuje w dwóch momentach3:

  • na dzień ujęcia składnika w księgach rachunkowych,
  • na dzień bilansowy.

Wycenie podlegają między innymi środki trwałe. Rodzajowa klasyfikacja środków trwałych została przedstawiona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych4. Klasyfikacja ta wyodrębnia następujące grupy środków trwałych:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum