Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF – studium przypadku na przykładzie Sale sp. z o.o.

CiRZ_213_17.jpg

Wyceny przedsiębiorstw można dokonać za pomocą różnych metod, jednak najczęściej wykorzystuje się w tym celu metody dochodowe. Wśród ekspertów panuje bowiem przekonanie, że właśnie ta grupa metod najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Wartość ta wynika ze zdolności firmy do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Z grupy metod dochodowych najbardziej popularną metodą bazującą na prognozach przepływów pieniężnych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow), której dotyczy niniejszy artykuł. Pierwsza część tekstu poświęcona zostanie zaprezentowaniu istoty i metodyki pomiaru wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody DCF. W drugiej części ukazany będzie praktyczny przykład dokonania wyceny przedsiębiorstwa za pomocą opisywanej metody.

Istota oraz pomiar wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody DCF

Jak wspomniano we wstępie, metoda DCF opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest tożsama z obecną wartością prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych wygenerowanych przez podmiot i dostępnych właścicielom. W związku z tym metoda ta nawiązuje bezpośrednio do procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wartość obecna prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych, wygenerowanych przez podmiot i dostępnych właścicielom, stanowi bowiem wartość firmy z punktu widzenia jej właścicieli.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum