Umowa ustna - problematyka prawna

CiRZ_215_39.jpg

Polski ustawodawca regulacją zawartą w art. 353 Kodeksu cywilnego1 pozwala stronom na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania. Ważne, by treść stosunku prawnego bądź jego cel nie były sprzeczne ustawie ani zasadom współżycia społecznego, a także właściwości stosunku. Z racji tego nie zawsze umowa między przedsiębiorcami będzie miała formę obszernego dokumentu. Istnieje możliwość zawierania umów w formie ustnej, które także mają moc prawną i są obowiązujące, jednak trzeba być bardzo ostrożnym przy zawieraniu tego typu umów.

Forma prawna umów jest dowolna, jednak niekiedy przepisy wprowadzają wymóg określonej formy, np. aktu notarialnego, pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, pisemnej z datą pewną. Wymóg zwykłej formy pisemnej zaś możemy zauważyć przy umowie pożyczki. Aczkolwiek niezachowanie formy pisemnej skutkuje tym, że umowa staje się nieważna. Możliwe jest zawarcie ustnie takiej umowy, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę lub strony w jakikolwiek sposób uprawdopodobnią swoją wolę na piśmie. Konsekwencją takiego działania może okazać się dojście do porozumienia stron w sytuacji ewentualnego sporu. Kiedyś usłyszałam trafne słowa: Umowy zawierane są na czas wojny, nie pokoju. Jak w przypadku zawarcia umowy ustnej udowodnić swoje racje w sądzie?

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum