Przekształcenie spółek: osobowej i cywilnej w spółkę kapitałową – podstawy prawne, zasady i przebieg procesu transformacji – część 1

Przepisy Kodeksu spółek handlowych zezwalają na dokonanie procesu transformacji formy prawnej działalności prowadzonej zarówno w formie spółki prawa handlowego, jak i spółki cywilnej. Możliwe jest m.in. przekształcenie spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) w spółkę kapitałową (z o.o., akcyjną), a także spółki cywilnej w spółkę kapitałową (z o.o., akcyjną). Atrakcyjność spółek kapitałowych w obrocie prawnym wynika nie tylko z ich osobowości prawnej, dzięki której ich sytuacja prawno-ekonomiczna i finansowa pozostaje całkowicie niezależna od osobistej sytuacji samego wspólnika (np. jego ewentualnej śmierci czy utraty majątku), ale także z tego, że spółki te działają wyłącznie za pośrednictwem swoich organów, których członkami nie muszą być wspólnicy. Oznacza to, że spółka może być zarządzana przez profesjonalistów posiadających specjalne kompetencje w tym zakresie.

W spółkach kapitałowych z jednej strony obowiązują imperatywne zasady ochrony kapitału i wierzycieli, których nie można zmienić wolą stron, z drugiej zaś wspólnicy mogą zapewnić sobie (w umowie samej spółki) możliwość wywierania wpływu na wszystkie kluczowe decyzje, np. poprzez wskazanie w umowie spółki katalogu czynności, których dokonanie musi być poprzedzone uzyskaniem przez zarząd zgody wspólników.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

    Źródło: Biuletyn Głownego Księgowego nr 2/2017

Drukuj

Zobacz również

Archiwum