Podatek odroczony - ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Podatek dochodowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, powinien zostać naliczony za okres, którego dotyczą przychody i koszty z nimi związane. W tym miejscu warto wspomnieć, że prawo bilansowe przyjmuje jedynie zasadę memoriału do ustalenia wysokości wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Prawo podatkowe dopuszcza również stosowanie metody kasowej. W myśl art. 37. ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Zatem powstałe różnice w obliczeniu wyniku finansowego, czyli ustalenia momentu powstania przychodów lub kosztów podatkowych, zobowiązują podatnika do utworzenia rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rozwiązanie to umożliwia przedstawienie w sprawozdaniu finansowym rzeczywiście powstałych przychodów i kosztów oraz ich modyfikacji ukazujących skutki podatkowe.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum