Pełnomocnik w sprawach podatkowych

Uprawnienie strony do działania przez pełnomocnika, szczególnie gdy jest on profesjonalny, stanowi element prawa do obrony i korzysta ze szczególnej ochrony procesowej. Jest to szczególnie istotne w postępowaniu podatkowym ze względu na majątkowy charakter interesów podatnika oraz szczególną zawiłość tego typu spraw.

Instytucja pełnomocnictwa została uregulowana w rozdziale 3a działu IV ordynacji podatkowej „Pełnomocnictwo” i w porównaniu do poprzednio obowiązujących regulacji została znacznie rozbudowana. Ustawodawca zdecydował m.in., żeby każde z rodzajów pełnomocnictw przyjmujące formę dokumentu elektronicznego było uwierzytelniane za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1, zgodnie z którymi identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zastosowaniu zasad przewidzianych w Ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym2 lub dotyczącym profilu zaufania ePUAP. W artykule omówiono zasady dotyczące pełnomocnictw oraz ich rodzaje.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum