Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowości

Beata Sadowska   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 Tekst otwarty

Aktualne problemy rachunkowości drugiej dekady XXI w. były tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowości, która odbyła się 27-28 kwietnia 2017 r. w Koninie.

Współorganizatorami konferencji były: Zakład Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzenie patronatem objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, a głównymi sponsorami były: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Bank Spółdzielczy w Koninie. Jednocześnie patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma: „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Finanse i Controlling”, „Informacja Zarządcza” oraz portal Internetowy Serwis Controllingu.

Idea przewodnia konferencji to umożliwienie badaczom, zarówno teoretykom, jak i praktykom, zaprezentowania dorobku naukowego oraz wyników badań empirycznych, a także praktycznych doświadczeń. Prelegenci i uczestnicy reprezentowali ośrodki naukowe i podmioty gospodarcze z Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Lublina, Płocka, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Świdwina, Tucholi i Wrocławia. Obecni byli również goście z Panevėžys University of Applied Sciences na Litwie, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Banku Spółdzielczego w Koninie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na konferencję zaproszono również studentów I i II roku kierunku: Finanse i Rachunkowość. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję podziwiać okolicę z wieży widokowej przy Bazylice Licheńskiej oraz zwiedzić z przewodnikiem Sanktuarium Maryjne w Licheniu i Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego. Drugiego dnia obrady uroczyście otworzył prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie.

W trakcie pierwszej sesji plenarnej, która ujmowała dyskutowaną problematykę z perspektywy finansowej, wystąpili: dr inż. Halina Chłodnicka (Politechnika Rzeszowska), dr Dorota Czerwińska-Kayzer (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr Anna Nowacka i dr Mariola Szewczyk-Jarocka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), prof. nadzw. PL dr hab. inż. Artur Paździor (Politechnika Lubelska), mgr Česlovas Bartkus (Panevėžys University of Applied Science), dr Artur Zimny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).

Podczas drugiej sesji plenarnej, której celem było zaprezentowanie współczesnych wyzwań stojących przed rachunkowością, referaty wygłosili: prof. nadzw. PRz dr hab. inż. Grzegorz Lew (Politechnika Rzeszowska), prof. nadzw. AGH dr hab. Monika Łada (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. nadzw. UE dr hab. Marta Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr inż. Małgorzata Węgrzyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), mgr Ana Samuilova i mgr Alma Skujienė (Panevėžys University of Applied Science), dr Grażyna Voss (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Debatę w ramach poszczególnych sesji prowadzili i moderowali: prof. nadzw. dr hab. Anna Bera (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa (Uniwersytet Szczeciński).

Różnorodna tematyka wygłoszonych referatów i nadesłanych na konferencję artykułów pokazuje, jak wiele wyzwań stoi przed współczesnymi finansami i rachunkowością. Nowe otoczenie wymusza zmiany instrumentów uważanych do tej pory za właściwe. Pole do rozważań, dyskusji i wymiany poglądów jest dlatego ciągle otwarte. Zapraszam zatem wszystkich państwa do udziału w kolejnej konferencji i spotkania w Koninie za rok – podsumował obrady prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa, przewodniczący Rady Naukowej. Prelegenci i uczestnicy ocenili konferencję bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum