Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty
CiRZ_211_03.jpg

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszersze grono profesjonalistów. Jesteśmy bogatsi w doświadczenia z poprzednich edycji.

Mija już blisko rok od ukazania się pierwszego numeru dwumiesięcznika „Informacja Zarządcza” – fachowego magazynu o wyjątkowej formule, łączącej tradycyjną drukowaną formę z bogatą zawartością dostępną online. Odbiór nowego periodyku jest na tyle pozytywny, że postanowiliśmy uwzględnić postulat narzędziowości także w tegorocznym Forum Informacji Zarządczej.

Spotkanie zostanie poszerzone o zajęcia warsztatowe. Obok sesji plenarnej, w czasie której będziemy się koncentrować na MIS – Management Information System, zaproponujemy kilka praktycznych miniszkoleń, w czasie których uczestnicy poznają najbardziej interesujące funkcje Excela, zagadnienia wizualizacji danych czy narzędzia bazodanowe. Ciekawym doświadczeniem dla uczestników Forum będzie bez wątpienia poznanie metodyki zarządzania procesami według BPMN czy analizy statycznej przy użyciu platformy KNIME.

Wierzymy, że 3. Forum Informacji Zarządczej będzie łączyło perspektywę budowy i wdrożenia systemu informacji zarządczej z czysto operacyjną warstwą narzędziową. Już teraz zapraszamy do Warszawy w dniach 25-26 maja 2017 r.

Zobacz więcej: http://fiz.explanator.pl/

Drukuj

Zobacz również

Archiwum