Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podpisana

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty
CiRZ_211_05.jpg

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zakłada ona, że podczas tworzenia prawa należy badać wpływ przepisów na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Andrzej Duda powiedział, że bardzo się cieszy, iż mógł wystąpić z inicjatywą w tej sprawie. Dodał, że ustawa powstała, by chronić interesy MSP. Jak mówił prezydent, w Polsce 99,8% ogółu wszystkich przedsiębiorstw stanowią właśnie te mikro-, małe i średnie firmy.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została przygotowana przez głowę państwa. Do parlamentu trafiła 1 sierpnia ubiegłego roku. Sejm przyjął ją 26 stycznia 2017 r.

W noweli prezydent zaproponował, żeby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem wpływu na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultat tych badań ma być obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu.

Przedsiębiorcy – przede wszystkim ci mali i średni – skarżyli się, że nowe przepisy wprowadza się bezrefleksyjnie i bez zastanowienia, jaki wpływ wywierają na możliwości rozwoju oraz bieżące funkcjonowanie mikro-, małych i średnich firm.

Prezydent zauważył, że skutki zmian prawnych są dużo mniej dotkliwe dla dużych przedsiębiorstw, tymczasem dla sektora MSP stanowią ogromne obciążenie. – Stąd decyzja o tym, aby przygotować ten projekt – powiedział.

Wyjaśnił, że nowelizacja w przypadku każdego proponowanego rozwiązania prawnego, które mogłoby wpływać na sferę praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców lub na kwestię praw i obowiązków przedsiębiorców wobec administracji publicznej, nakazuje przeprowadzenie badania skutków, jakie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wywoła ta regulacja i umieszczenie wyniku tego badania w uzasadnieniu ustawy.

W istocie zatem każda ustawa, która mogłaby dotykać takiej kwestii od momentu wejścia w życie tych przyjętych i podpisanych dziś przeze mnie przepisów, tego podpisanego aktu prawnego, będzie musiała w swoim uzasadnieniu taką ocenę zawierać. I każdy, kto będzie dokonywał analizy aktu prawnego, jego projektu, będzie mógł na to spojrzeć i będzie mógł to odnieść do tego, jak rzeczywiście te proponowane rozwiązania prawne wpłyną na sytuację mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – tłumaczył prezydent RP.

Podkreślił, że wszystkie rozwiązania deregulacyjne, ułatwiające życie zwłaszcza mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom mogą liczyć na jego przychylność. – Rząd i inne podmioty, które z takimi inicjatywami będą chciały występować, będą miały moje wsparcie – mówił Andrzej Duda.

Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak, podkreślił, że nowela była oczekiwana przez środowiska gospodarcze. Wyraził przy tym nadzieję na zakończenie „dyskryminacji prawnej małych i średnich przedsiębiorstw”. – Większość praw, które były w Polsce uchwalane, uchwalano z myślą o 4 tys. dużych firm, a nie o tym mrowisku gospodarczym, liczącym 2 mln przedsiębiorstw – zaznaczył.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum