Małe i średnie firmy w coraz lepszej kondycji. Rośnie płynność finansowa

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty
CiRZ_211_04.jpg

Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw poprawia się. W 2013 r. dwie na pięć firm obawiało się utraty płynności finansowej, a w 2016 r. takie zagrożenie zgłaszała już tylko jedna na pięć – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP w połowie 2016 r. przeprowadziła wśród małych i średnich firm badanie panelowe. Wynika z niego, że z jednej strony przedsiębiorcy mieli dość pesymistyczne nastroje względem oczekiwanej sytuacji w gospodarce. Z drugiej zaś, prawie co drugi planował realizację inwestycji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Najczęściej wskazywali na inwestycje w środki trwałe (66%) i w rozwój nowych produktów lub usług (47%).

Badanie PARP pokazuje, że co drugi przedsiębiorca planował do końca 2016 r. rozpoczęcie inwestycji w swojej firmie. Jest to dobra wiadomość i mam nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana także w roku obecnym. Są na to szanse, gdyż nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm. Od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Liczymy, że przygotowane przez nas ułatwienia dla przedsiębiorców oraz instrumenty wsparcia, takie jak program Start in Poland, wpłyną na poprawę tych statystyk – podkreśliła cytowana w komunikacie PARP i Ministerstwa Rozwoju wiceszefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz.

Ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – wynika z raportu. Większość analizowanych wskaźników wzrasta szczególnie, jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce „w ujęciu bezwzględnym” jest wciąż wysoka, choć w odniesieniu do wielkości populacji daje nam ona dopiero 22. miejsce w UE.

Nie słabnie też skłonność Polaków do zakładania firm. Od 2014 r. odnotowuje się mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Rośnie także udział sektora MSP w tworzeniu PKB – do 2012 r. utrzymywał się on między 47,3 a 48,6%, a od 2013 r. wynosi 50% – wynika z raportu.

Z publikacji można też wyczytać, że rośnie liczba miejsc pracy w firmach, produktywność przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Jak podkreślono w raporcie, pomimo odnotowanych wzrostów, „w większości analizowanych wymiarów, przedsiębiorstwa w Polsce osiągają nadal niższe wyniki niż średnio firmy w UE”.

Z przedstawionej w raporcie oceny stopnia zagrożenia kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw wynika, że najbardziej bezpieczne są, jak się okazuje, małe firmy, nieco mniej – średnie, a najmniej – duże.

Według prezes PARP, Patrycji Klareckiej, dla małych i średnich firm źródłem finansowania inwestycji są przede wszystkim środki własne. To ostrożne podejście do korzystania z kapitału zewnętrznego chroni firmy przed nagłymi zmianami na rynku, ale też powoduje, że część przedsiębiorstw z potencjałem do rozwoju, nie wykorzystuje swojej szansy. Jak podkreśliła Klarecka, agencja chce być dla takich firm partnerem w realizacji projektów biznesowych. – Fundusze unijne dla firm mają w części zapełnić lukę finansową na rynku, którą diagnozuje nasze badanie, a także szacunki Polskiego Funduszu Rozwoju – stwierdziła Klarecka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz 19. opublikowała „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Obejmuje on przekrojową analizę danych statystycznych GUS, Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor, wyniki badań własnych PARP oraz badań zewnętrznych w okresie 2014-2016.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum