Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2017 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 Tekst otwarty

W 2017 r. magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” będzie poruszał wiele ciekawych zagadnień z dziedziny księgowości i controllingu. Wiele z nich było już wielokrotnie przedstawianych na łamach periodyku i zostaną one rozszerzone o nowe ciekawe przykłady zastosowania. Oczywiście pojawią się całkiem nowe zagadnienia, takie jak zastosowanie badań operacyjnych w controllingu, controlling spółek giełdowych oraz zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie.

W każdym z numerów stałe miejsce znajdą tematy z dziedzin: rachunkowości, audytu, prawa, umiejętności miękkich pracowników, rachunku kosztów, personalne, zastosowania Excela w controllingu i księgowości oraz dotyczące produkcji i usług. Materiały będą opierały się na case study z codziennego funkcjonowania organizacji.

Główna tematyka poszczególnych numerów w nadchodzącym roku to:

 • 01/2017 – Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Rola controllingu jako komórki badającej i pracującej nad poprawą płynności firmy.Narzędzia i metody.
 • 02/2017 – Due diligence – poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.
 • 03/2017 – Controlling podatkowy. Nowa gałąź controllingu – cel, zakres. Nowa komórka w controllingu odpowiedzialna za optymalizację podatkową w przedsiębiorstwie.
 • 04/2017 – Badania operacyjne w controllingu. Metody i modele rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie związanych z podjęciem optymalnych decyzji.
 • 05/2017 – Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie. Rola, zadania, cel. Organizacja Systemu Informacji Zarządczej w jednostce. Rola controllingu jako nadzorcy SIZ. Komputeryzacja SIZ.
 • 06/2017 – Wycena wartości przedsiębiorstwa. Metoda DCF i jej zastosowanie w wycenie. Poprawa wyniku – kapitalizacji kosztów pozyskania klienta, koszty prac rozwojowych.
 • 07/2017 – Controlling w spółkach giełdowych. Wymogi , proces dostosowania raportowania do wymogów giełdy.
 • 08/2017 – Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Jak wdrożyć proces budżetowania w firmie produkcyjnej i usługowej. System korekty w ciągu roku budżetu w formie rewizji.
 • 09/2017 – Rentowność przedsiębiorstwa. Rola rachunkowości i analizy finansowej w badaniu rentowności przedsiębiorstw. Różnica pomiędzy wynikiem a płynnością jednostki. Metody poprawy rentowności.
 • 10/2017 – Controlling personalny. Rola, cel, planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. KPI controllingu personalnego.
 • 11/2017 – Controlling banków. Zadania, cele i organizacja controllingu w banku.
 • 12/2017 – Zarządzanie ryzykiem i zmianą w przedsiębiorstwie. Cele i metody. Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Proces kontrolowania zmian i jej wpływów na całą organizację.

W 2017 r. co miesiąc każdy z czytelników znajdzie coś interesującego dla siebie.
Zapraszamy do lektury!

Drukuj

Zobacz również

Archiwum