3. Forum Informacji Zarządczej

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 Tekst otwarty

25-26 maja br. w warszawskim hotelu Lord po raz trzeci odbyło się Forum Informacji Zarządczej. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia był „MIS – Management Information System. Planowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu informacji zarządczej.

W trakcie dwóch dni wydarzenia wygłoszono 7 prelekcji oraz odbyło się 5 sesji warsztatowych. W ramach warsztatów zaprezentowano przykłady zastosowania tabel przestawnych w pracy controllingu i księgowości, użycia funkcji bazodanowych oraz excelowe triki i tajniki które można zastosować do ułatwienia codziennej pracy. Piotr Adamczyk z firmy AstraFox pokazał przykład budowania raportów w aplikacji Tableau. Zaprezentowany został także przykład pracy na danych w KNIME (Konstanz Information Miner) – narzędziu służącym do data miningu. Podczas Forum wszystkie wygłoszone prelekcje związane były z Systemem Informacji Zarządczej w przedsiębiorstwie. Danuta Kajrunajtys opowiedziała o Robotic Process Automation, czyli o tym jak szybko adaptować system informacji zarządczej do zmian w organizacji. Katarzyna Cichoń z KPMG wygłosiła prelekcję, której tematem było raportowanie zarządcze – skąd czerpać informacje o efektywności zakupów. Przedstawiciel firmy Codec podzielił się z uczestnikami ogromną wiedzą o informacji zarządczej postrzeganej przez pryzmat Performance Management. O BPMN używanym w modelowaniu procesów biznesowych zreferował Waldemar Stronka. Edward Mężyk z firmy DATARINO zaprezentował, w jaki sposób wykorzystuje się system informacji zarządczej w obszarze finansów z zastosowaniem Big Data. Wiarygodność raportowania w świetle różnorodnych źródeł pozyskania informacji zarządczej przedstawił z kolei Jarosław Witwicki z firmy Macrologic.

Organizacja, merytoryka oraz warsztatowość tegorocznego wydarzenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Duża ich część deklarowała udział w przyszłorocznym Forum Informacji Zarządczej, na które już dzisiaj Państwa zapraszamy.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum